Iranian Agriculture News Agency

کارشناس باغبانی و مسئول طرح مدیریت کرم گلوگاه انار در شهرضا گفت: شهرضا پیشرو در طرح‌های مبارزه و ارائه راهکارهای نوین در مدیریت آفات کرم گلوگاه و تزریق ماده در داخل تاج انار است.

شهرضا پیشرو در طرح مبارزه با کرم گلوگاه انار است

به گزارش خبرنگار ایانا  در استان اصفهان ، مکیه جمشیدی  با اشاره به کرم گلوگاه انار اظهار داشت: کرم گلوگاه انار یکی از آفت‌های مهم است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول انار می‌شود.

وی با اشاره به نوع این آفت، افزود: کرم گلوگاه انار یک شب پره هست که خسارت عمده محصول مربوط به مرحله لاروی این آفت است که با ورود به داخل میوه و تغذیه از دانه میوه باعث خسارت و افت عملکرد محصول می‌شود.

کارشناس باغبانی شهرضا با توجه به محل تخم گذاری این آفت در زمستان، بیان کرد: پروانه این آفت با تخم گذاری بر روی میله، گل، پرچم و کاسبرگ باعث ایجاد خسارت به میوه انار می‌شود که زمستان گذرانی این آفت به صورت سنین مختلف در داخل میوه‌ها، بر روی درختان، پای درختان، سطح خاک و درز و شکاف دیوارها است.

وی در مورد بهترین روش‌های مبارزه با آفت گلوگاه انار که مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور هم قرار گرفته، تصریح کرد: با توجه به سیکل زندگی این آفت متأسفانه راهکارهایی که به تنهایی استفاده شده تا کنون مؤثر نبوده است اما بهترین روش‌های مبارزه تلفیقی با آفت کرم گلوگاه، روش مبارزه زیست شناسی، مبارزه مکانیکی و مبارزه دائمی هست که توسط سازمان حفظ نباتات کشور مورد تأیید قرار گرفته است.

جمشیدی در رابطه با جایگاه شهرستان شهرضا به عنوان پایلوت در سطح کشور و استان، بیان داشت: شهرستان شهرضا در سطح کشور و در استان به عنوان پایلوت جز شهرستان‌های پیشرو در بررسی راهکارهای مبارزه با این آفت بوده که جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ اقدام به بررسی یک سری راهکارهایی در سطح باغ‌ها و مناطق مختلف شهرستان شهرضا کرده است.

وی با اشاره به ۲۰ تیمار پیشنهادی که در سطح شهرستان و مناطق مختلف به اجرا در آمده گفت: ۲۰ تیمار مختلف را در سطح شهرستان به اجرا در آوردیم و راهکارهایی را بررسی کردیم که از بین ۲۰ تیمار بهترین راهکارها و مؤثر ترین راهکارها را گلچین کردیم و توسط سازمان حفظ نباتات کشور با توجه به گزارشی که از طرف جهاد کشاورزی و کلینیک گیاه پزشکی نارون ارائه گردید مورد تأیید قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید