Iranian Agriculture News Agency

ذخیره سازی 14000 تن انواع کودهای شیمیایی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ذخیره سازی 14000 تن انواع کودهای شیمیایی در انبارهای سازمانی استان خبر داد

 ذخیره سازی 14000 تن انواع کودهای شیمیایی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مهندس صفایی بیان کرد: با وجود تحریم‌ها و سایر مشکلات داخلی و خارجی یکی از جاهایی که هیچ دغدغه ای در زمینه تامین کود مورد نیاز کشاورزان نداشته است  شرکت خدمات حمایت کشاورزی می باشد وبا توجه به ذخیره‌سازی و تمهیدات اندیشیده شده اکنون کود مورد نیاز کشت بهاره نیز در انبارهای این شرکت ذخیره سازی شده است از ذخیره سازی 14000 تن انواع کودهای شیمیایی ازته ، فسفاته ،پتاسه در انبارهای سازمانی استان خبر داد و گفت انشا... با تهیه و تدارک مطلوب نهاده های کشاورزی بهره برداران هیچ مشکلی از لحاظ تامین کود نخواهند داشت

وی با بیان اینکه در دولت جهادی و انقلابی سیزدهم ماموریت‌های ویژه ای به وزارت جهاد کشاورزی در زمینه امنیت غذایی محول شده که در این راستا شرکت خدمات حماتی کشاورزی نیز در زمینه تامین کود و سم مورد نیاز کشاورزان ماموریت ویژه ای برعهده دارد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید