Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به‌طورمیانگین از هر هکتار کشت گندم در استان اصفهان ۴.۵ تن گندم برداشت می‌شود. بنابراین حداکثر ۶۷.۵ تن گندم زمین‌های اصفهان برداشت خواهد شد.

برداشت حداکثر ۶۷ تن گندم از مزارع شرق اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، پیمان فیروزنیا  با بیان اینکه هنوز مشخص نیست چه میزان آب به کشاورزان شرق اصفهان تخصیص داده می‌شود، اظهار کرد: اینکه چه میزان آب به زمین‌های کشاورزان برسد بر میزان گندمی که کشت خواهد شد، تأثیرگذار است. البته در طول مسیر رودخانه بخشی از آبی که رهاسازی شده جذب زمین خواهد شد و میزان آبی که به دست کشاورزان شرق می‌رسد، کمتر از میزان آب رهاسازی شده خواهد بود.

وی با بیان اینکه برآورد می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار کشت گندم در شرق اصفهان انجام شود، افزود: بذر و کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی تأمین شده است؛ بخشی از بذر مورد نیاز کشت هم توسط کشاورزان تأمین می‌شود. امید است میزان آب برای این کشت کافی باشد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به طور میانگین از هر هکتار کشت گندم در استان اصفهان ۴.۵ تن گندم برداشت می‌شود. بنابراین حداکثر ۶۷.۵ تن گندم زمین‌های اصفهان برداشت خواهد شد.

گندم تولیدی اصفهان ازجمله گندم‌های بسیار مرغوب است

فیروزنیا اضافه کرد: با توجه به نتایج آزمایش‌هایی که در چند سال گذشته بر گندم‌های تولید اصفهان انجام شده است، گندم تولیدی اصفهان ازجمله گندم‌های بسیار مرغوب است. ممکن است در این نوبت از کشت جو هم کشت شود اما میزان آن بسیار کمتر از گندم خواهد بود.

وی ادامه داد: فصل رویش جو کوتاه‌تر است و بخشی از فرصت کشت از بین رفته است. عملکرد جو با توجه به کشت تأخیری، افت بیشتری نسبت به گندم دارد؛ حتی گندمی هم که در این تاریخ کشت می‌شود نسبت به تاریخ نرمال، افت عملکرد خواهد داشت.

به دلیل کشت تأخیری گندم‌های اصفهان افت عملکرد خواهد داشت

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: زمان مناسب کشت گندم در استان اصفهان، نیمه آبان ماه است. در شرایط کنونی که کشت گندم در نیمه بهمن ماه انجام خواهد شد، لازم است مزارع مدیریت شود، مصرف بذر افزایش یابد و دقت بیشتری در تغذیه آن به کار برده شود تا بخشی از افت عملکرد ناشی از تأخیر در کشت جبران شود.

فیروزنیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر به‌صرفه‌بودن کشت گندم در اصفهان گفت: گندم محصولی استراتژیک است که در کشت آن مسائل اقتصادی کمتر در نظر گرفته شده و خودکفایی در تولید آن اهمیت بیشتری دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید