Iranian Agriculture News Agency

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: استفاده از روش های سنتی و عقب افتادن از فناوری روز کشاورزی، موجب کاهش بهره‌وری در این حوزه شده است.

89 درصد بخش زراعت استان اصفهان مکانیزه است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، اصغر محسن زاده کرمانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در حال حاضر بخش باغداری ۵۵ درصد و بخش زراعت ۸۹ درصد مکانیزه هستند؛ در برداشت محصولات کشاورزی نیز در عرصه مکانیزاسیون ضعیف هستیم و نیاز به کار بیشتر داریم.

وی گفت: در کشور ما سال‌ها است تعاونی‌ها مورد غفلت قرار گرفته و حمایت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تعاونی‌های ما قدرت لازم را برای ورود به حوزه فناوری در بخش کشاورزی ندارند.

محسن زاده کرمانی گفت: در استان اصفهان به دلیل خشکسالی‌های مکرر، شرکت‌ها، توانایی لازم را ندارند و ضروری است از نظر مالی توانمند شوند و تسهیلات کم‌بهره به آن‌ها تعلق بگیرد تا برای مکانیزه کردن ادوات مورد نیاز خود اقدام کنند.

در عرصه مکانیزه کردن کشاورزی ضعیف هستیم

اصغر محسن زاده کرمانی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در حال حاضر بخش باغداری ۵۵ درصد و بخش زراعت ۸۹ درصد مکانیزه هستند؛ در برداشت محصولات کشاورزی نیز در عرصه مکانیزاسیون ضعیف هستیم و نیاز به کار بیشتر داریم.

وی گفت: در کشور ما سال‌ها است تعاونی‌ها مورد غفلت قرار گرفته و حمایت‌های لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تعاونی‌های ما قدرت لازم را برای ورود به حوزه فناوری در بخش کشاورزی ندارند.

محسن زاده کرمانی گفت: در استان اصفهان به دلیل خشکسالی‌های مکرر، شرکت‌ها، توانایی لازم را ندارند و ضروری است از نظر مالی توانمند شوند و تسهیلات کم‌بهره به آن‌ها تعلق بگیرد تا برای مکانیزه کردن ادوات مورد نیاز خود اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید