Iranian Agriculture News Agency

"ساداتی نژاد" در جمع مردم شهرستان دلفان:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: 1500 میلیارد تومان برای کشاورزی استان لرستان در این سفر اعتبار در نظر گرفته شده ست.

اختصاص 1500 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به استان لرستان، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه به استان لرستان، در گفتگو با مردم شهرستان دلفان در مقابل فرمانداری این شهرستان، با ابراز آگاهی از محرومیت های این شهرستان اظهار کرد: در مصوبات سفر به صورت ویژه برای شهرستان دلفان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به این که "دلفان" نمایشگاه دیم ایران محسوب می شود و دو سد در این منطقه وجود دارد، برای این سدها اعتبار در نظر گرفته شده تا شرایط کشاورزی در این منطقه بهبود پیدا کند، همچنین برای دیم، باغات در اراضی شیبدار و گیاهان دارویی اعتبار ویژه در نظر گرفته شده است.

ساداتی نژاد ادامه داد: 160 میلیارد تومان برای آبخیزداری استان لرستان در نظر گرفته شده که بخش ویژه ای از این اعتبار به دلفان اختصاص خواهد یافت.

وی در رابطه با تسهیلات بانک کشاورزی گفت: 1500 میلیارد تومان برای کشاورزی استان لرستان در این سفر اعتبار در نظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای نهاده های دامی هم دستورات لازم داده شده و تمام مسائل مطرح شده امروز در جلسه با رئیس جمهور گزارش خواهد شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید