Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل منابع طبیعی وابخیزداری استان تهران:

مدیرکل منابع طبیعی وابخیزداری استان تهران درجلسه معارفه استقرار هیات بازرسی دراین اداره کل گفت:تعامل وهمکاری بین دستگاه های اجرایی و نظارتی موجب پیشبرد و روان سازی درامور می شود.

 اجرای طرح کاداستر در صدر برنامه‌های منابع طبیعی استان تهران قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، احمدطاهری بابیان اینکه هدف اصلی مجموعه منابع طبیعی حفظ انفال وعرصه های ملی وخدمت به مردم است افزود: درسال جاری اصلاح هندسی نقشه های انفال،انجام مراحل کاداستر اراضی ملی ودولتی وصدور اسناد تک برگ کاداستری درصدر برنامه های اجرایی این اداره کل قرار دارد.

وی درباره اهمیت اجرای طرح کاداستر خاطر نشان کرد: باتهیه نقشه‌های کاداستر ازجعل اسناد و هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شده و دست‌اندازی به عرصه های ملی به شدت کاهش می یابد.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران به کارگروه مشترک کاداستر منابع طبیعی وثبت اسناد اشاره وتصریح کرد:به منظور تسریع وتسهیل درروند اجرای طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگ، کارگروه مشترکی فی مابین اداره کل منابع طبیعی وثبت اسناد استان تهران شکل گرفته است که به طور منظم وهفتگی تشکیل جلسه داده و موانع موجود برسر راه تثبیت مالکیت در اراضی ملی ودولتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی اجرای طرح های ابخیزداری وابخوانداری راازدیگر فعالیت های مهمی دانست که به طور جد دردستور کار این اداره کل قرارداشته ودراین ارتباط اظهار کرد: خوشبختانه طی دوسال گذشته واز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدامات خوب وموثری شامل اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی درحوزه های ابخیز استان تهران به مرحله اجرا درامده که این اقدامات نقش مهم واساسی درکنترل سیل، رسوب و روان‌اب‌ها وهمچنین تقویت منابع آب زیرزمینی و آبدهی چاه‌ها و قنوات داشته است.

طاهری اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی را از دیگر طرح‌های محوری دراستان تهران برشمرد و بیان کرد: با هدف جلوگیری از پیشروی بیابان، تثبیت شن‌های روان وکنترل ریزگردها تاکنون طرح های بیابان زدایی دراراضی بیابانی استان اجرایی شده که باتوجه به اهمیت اجرای این گونه طرح‌ها، انجام فعالیت‌های بیابان‌زدایی همچنان دراستان تهران ازاهمیت خاصی برخوردار است.

مدیرکل منابع طبیعی وابخیزداری استان تهران بابیان اینکه منابع طبیعی به عنوان دستگاهی حاکمیتی وظایف مهم وخطیری را برعهده دارد ابراز کرد: انجام درست وبه موقع  این وظایف نیازمند نیروی انسانی متخصص وکارامد وهمچنین امکانات وتجهیزات کافی می باشد که دراین خصوص کمبودهایی وجود دارد که امیدواریم مسئولان و دست اندرکاران برای رفع این کمبودها حمایت های لازم را از مجموعه منابع طبیعی به کار گیرند.

براساس این گزارش نیما شایسته زاد سربازرس گروه تولیدی بازرسی کل استان تهران نیزدراین جلسه اظهار کرد: نگاه بازرسی نگاهی اصلاحی است که با استفاده ازظرفیت های موجود برای برطرف شدن مسائل ومشکلات تلاش می کند.

وی ادامه داد: بازرسی به عنوان دستگاه نظارتی،برحسن جریان امورواجرای صحیح قوانین ومقررات دردستگاه های اداری واجرایی نظارت دارد.

سربازرس گروه تولیدی بازرسی کل استان تهران به کارکرد مهم نظارت وبازرسی اشاره کرد و افزود: درسایه نظارت وبازرسی اصولی ودقیق شاهداثار مثبت درجامعه وزندگی افراد خواهیم بود که ازاثار مهم این اقدامات افزایش سطح اعتماد عمومی و رضایتمندی درجامعه می باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید