Iranian Agriculture News Agency

با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه صورت می گیرد؛

نخستین جلسه هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان تهران، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برگزار شد.

توانمندسازی و ظرفیت سازی بهره برداران کشاورزی و منابع طبیعی

 

به گزارش ایانا، ایرج قاسمی رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی این اداره کل درباره اهداف این تفاهم نامه گفت: با هدف انسجام سازمانی و استفاده از ظرفیت و امکانات مشترک جهت ارتقاء سطح دانش، آگاهی و بینش مردم، مدیران، کارشناسان و افزایش سطح مهارت حرفه ای مخاطبان و گروه های هدف این تفاهم نامه همکاری منعقد می شود.

وی ادامه داد: با انعقاد این تفاهم نامه همکاری و اجرای آن علاوه بر توان افزایی بهره برداران و مجریان طرح های منابع طبیعی، شاهد افزایش مشارکت جوامع محلی در اجرای طرح ها و پروژه های منابع طبیعی،پهنه های تولیدی و نظام نوین ترویج جهادکشاورزی خواهیم بود.

قاسمی اظهار داشت: در این تفاهم نامه به منظور توانمندسازی و ظرفیت سازی بهره برداران کشاورزی و منابع طبیعی مستقر در پهنه های تولیدی، اقداماتی همچون استفاده از سایت الگویی و کانون یادگیری، اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، بازدیدهای ترویجی، انتقال یافته های تحقیقاتی و فعالیت های تسهیلگری مورد تأکید می باشد.

گفتنی است در این جلسه هماهنگی علاوه بر حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و تعدادی از مدیران این اداره کل، معاونین پژوهشی و آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان تهران نیز حضور داشتند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید