Iranian Agriculture News Agency

بزرگترین فارم پرورش عقرب با ظرفیت ٤ میلیون قطعه در منطقه لطیفی لارستان در حال بهره برداری است.

بزرگترین فارم پرورش عقرب دنیا  در لارستان

به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، طبق آمار سازمان محیط زیست فارم پرورش عقرب پالیزان کژدم ایراهستان بزرگترین فارم دنیاست که در حال حاضر ٣٠٠ هزار قطعه از گونه های شاخ، جرار (گادمیوم)، کراسیکودا و ... در این فارم پرورش می یابد.

عملیات سم گیری هر سه ماه یکبار انجام می شود که از هر ٣٠٠ قطعه عقرب یک گرم سم و در گونه جرار از هر هزار و 100 قطعه یک گرم سم تولید می شود. در این فارم علاوه بر پرورش عقرب، پرورش میل ورم و جیرجیرک نیز جهت تغذیه عقرب ها انجام می‌شود.

علاوه بر تولید سم از تلفات عقرب های فارم روغن تهیه می شود که به صورت درمانگر و مسکن دردهای عضلانی و مفصلی مورد استفاده قرار می‎‌گیرد.

فارم پرورش عقرب زمینه اشتغال در تولید روغن و پرورش حشرات نیز فراهم می کند که سودآوری قابل توجهی دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید