Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: بیش از 216 تن لیموترش در هرهکتار در یک باغ در قیر وکارزین تولید شد.

رکورد تولید لیمو ترش در قیروکارزین شکسته شد

ناصرانصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در شیراز،  با بیان ‌این‌که میانگین عملکرد لیموترش در قیر وکارزین، 30 تن در هر هکتار است، یادآورشد: در این باغ پس از برداشت محصول عملیات وزن‌کشی انجام، عملکرد هر اصله لیموترش لیسبون 1200 کیلوگرم محاسبه شد و تولید 216 تن در هکتار برای باغ ثبت شد، بنابراین در باغ مذکور تولید لیموترش بیش از 7 برابر میانگین تولید شهرستان بود.

انصاری اظهار کرد: سطح زیر کشت بالغ بر 1000 هکتار، رقم لیموی باغ لیسبون و این باغ از سایت های الگویی شهرستان بوده که طرح امید در آن اجرا می‌شود و رعایت نکات فنی در احداث و نگهداری باغ خصوصا هرس ویژه درختان، مصرف کمتر سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی و استفاده از مالچ شیرین بیان در این موفقیت تاثیرگذار بوده است.

قیرو کارزین در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید