Iranian Agriculture News Agency

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 400 هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیرکشت مستقیم حبوبات (نخود و عدس دیم) رفته است.

توسعه کشت مستقیم در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، تورج بنیادی پیش بینی کرد: در صورت فراهم بودن شرایط جوی؛ این میزان اراضی کشت مستقیم حبوبات به 700 هکتار خواهد رسید .

وی اظهار کرد: این میزان اراضی کشت شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 150 هکتار بوده تقریبا 3 رشد برابری داشته اشت.

بنیادی بیان کرد: اکنون  اراضی کشاورزی شهرستان‌های قزوین، تاکستان، آبیک و آوج به زیرکشت مستقیم حبوبات رفته است.

وی یادآور شد: بیشترین سطح زیرکشت مربوط به شهرستان قزوین با بیش از 300 هکتار است.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان قزوین؛ مهار کردن آبها در اراضی شیبدار، کنترل فرسایش خاک، افزایش ماده آلی (کربن آلی)، کنترل تلفیقی آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز و در نهایت کاهش هزینه‌های تولید کشاورزان از مهمترین مزایای کشت مستقیم (بدون شخم) حبوبات اعلام کرد.

بنیادی خاطرنشان کرد: کشت مستقیم بصورت انتظاری با مساعد شدن شرایط جوی تا بهمن امسال ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید