Iranian Agriculture News Agency

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان اردبیل:

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: رشد باسوادی در شهرستان‌های اردبیل وخلخال بالاتر از میانگین کشوری است.

رشد باسوادی در شهرستان‌های اردبیل وخلخال بالاتر از میانگین کشوری است

غلامحسین گنجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در اردبیل افزود: وظیفه مهمی که بر عهده معاونت آموزشی نهضت سوادآموزی گذاشته شده است در مرحله اول شناسایی بیسوادانی است که در گروه سنی 10 تا 49 سال قرار دارند و در مرحله دوم آموزش این عهده از افراد و تحویل آنان به عنوان باسوادان خودمتکی به جامعه است. 

گنجی بیان کرد: اکنون تعداد افرادی که تحت آموزش نهضت سوادآموزی قرار دارند 10 هزار نفر است که در مناطق شهری و روستایی وعشایری استان به آموزش علم و دانش مشغول هستند .

وی افزود: میزان باسوادی استان براساس آمارگیری سال 95 بیش از 85 درصد است که همین ویژیگی این استان را به عنوان یکی از استان‌های موفق کشوری در امر سوادآموزی تبدیل کرده است. میزان افزادی که در سال گذشته مورد آموزش قرار گرفتند نسبت به سالهای گذشته 52 درصد رشد داشته است که امر گویای این واقعیت است که هر سال به میزان سوادآموزان درمناطق مختلف استانی افزوده می‌شود .

این مقام مسئول افزود: مقررشده است تاپایان برنامه ششم توسعه کشور میزان این سوادآموزان را یک و شش دهم درصد نیز ارتقاء داده و آن را به میانگین کشوری برسانیم در حال حاضر در گروه سنی 6 سال به بالا میزان با سوادی در مردان 88 و هشت دهم درصد و در زنان 77 و یک دهم درصداست. میزان رشد در طول 40 سال گذشته در جمعت زنان 62 و نیم درصد است. در گروه سنی 10 تنا 49 سال میزان باسوادی در مردان 95 و سه دهم درصد و در زنان 88 و سه دهم درصد است.

وی درباره تنگناهای پیش روی نهضت سوادآموزی در استان افزود: با وجود تلاش‌های پیگیری که در راستای افزایش تعداد افراد سوادآموز صورت می‌گیرد اما برخی از افراد هستند که بنا به مشکلات اقتصادی و شرایط خاص فرهنگی حاکم بر خانواده در دوره های نهضت سوادآموزی شرکت نمی‌کنند، این عده از افراد نان‌آور خانواده هستند و تمامی وقت و انرژی آنان برای تامین معاش خانواده سپری می‌شود و بنا به مشکلات خاص خانوادگی که دارند نمی‌توانند در کلاس‌های نهضت سوادآموزی شرکت کنند. عده دیگری نیز بنا به شرایط خاص جغرافیایی و دور افتادن از شهرها و.... امکان حضور در کلاس‌های نهضت سوادآموزی را پیدا نمی‌کنند اما با این وجود سعی و اهتمام نهضت سوادآموزی استان بر این قرار دارد تا با ریشه‌کنی کامل بیسوادی جامعه را به سوی پویایی و رشد و ترقی سوق دهند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید