Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: طرح امید در 34 سایت کشاورزی در شهرستان مرودشت اجرا شد.

اجرای بیش از 30طرح امید در شهرستان مرودشت

به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، عزیز رحیمی افزود: این طرح‌ها شامل 19سایت زراعی، 12سایت باغی، دوسایت دامی و یک سایت انتقال  آخرین  یافته های تحقیقاتی به کشاورزان و بهره برداران اجرا شده است.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که از ثمرات اجرای این طرح ها، افزایش ارتباط مراکز تحقیقاتی با بخش اجرایی است، گفت: هدف از ایجاد سایت‌های الگویی جامع تولیدی- ترویجی، افزایش پوشش خدمات تحقیقی- ترویجی در راستای تحقق سیاست‌ها و همسویی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و انتقال دانش فنی به مزرعه توسط تحقیقات، افزایش عملکرد، پایداری تولید، ارتقای بهره وری، رعایت تناوب، تاریخ مناسب کاشت، تغذیه گیاهی با مدیریت مزرعه، افزایش تولیدات وکاهش واردات در کشور است.

شهرستان مرودشت با 135هزار هکتار اراضی قابل کشت و تولید سالانه بیش از دو میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی، 18درصد تولید کل استان را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید