Iranian Agriculture News Agency

رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور گفت: ورود فناوری‌های جدید و نوین باعث افزایش امید به زندگی شده است.

ضرورت استفاده فناوری برای تأمین امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، بهزاد قره‌یاضی در همایش زیست فناوری، پیشرفت و سلامت انسان، افزود: جامعه بشری  به این نتیجه دست یافته  که برای تأمین امنیت غذایی و حفاظت از سلامت محیط زیست باید به طرف علم و فناوری حرکت کرد.

وی اظهار کرد:  استفاده و بکارگیری از مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته از جمله فناوریهای نوین در رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

قره‌یاضی تصریح کرد: استفاده از فناوری بیوتکنولوژی مورد تأکید سران نظام به ویژه مقام معظم رهبری نیز هست.

این محقق خاطرنشان کرد: حالا چرا ما موافق هستیم این است که محصولات تراریخته و مهندسی ژنتیک موجب افزایش تولید محصول می‌شود.

وی یادآور شد: محصولات تراریخته باعث افزایش تنوع زیستی نیز خواهد شد.

رئیس انجمن ایمنی زیستی کشور در ادامه گفت: محصولاتی که به عنوان تراریخته وجود دارد تبادل اطلاعات و ارایه قدرت و توانمند به ویژه توسط متخصصین، کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی است که سره را از ناسره تشخیص دهند و بدانند چه اطلاعاتی صحیح و علمی و کدامیک نادرست و اشتباه است.

قره‌یاضی اظهار کرد: بر اساس قانون؛ مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی بر عهده جهادکشاورزی و سازمان غذا و دارو است بنابراین باید از فناوری مهندسی ژنتیک برای بهره‌برداری و افزایش و حفاظت از تنوع زیستی حرکت کرد تا بتوان در زیر چتر فناوریهای نوین به امنیت غذایی و توسعه پایدار دست یافت.

وی تاکید کرد: مهندسی ژنتیک می‌تواند هم در سلامت و در کفایت غذا به ما کمک کند بنابراین باید توجه ویژه به آن شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین هم در این همایش گفت: هر کشور قانون مختص به خود را برای ورود به محصولات تراریخته به بازار دارد که این قانونگذاری در این زمینه در هر کشوری متفاوت است.

رامین حسینی افزود: سطح زیر کشت زیادی در جهان به محصولات تراریخته اختصاص دارد.

وی به روشهای مختلف برای شناساسیی محصولات تراریخته اشاره کرد و گفت: گیاهان تراریخته گیاهانی است  که یک یا چندین ژن در آن وارد شده است و این ژن به آن موجود خصوصیت جدیدی می‌دهد.

حسینی تصریح کرد: اساس تشخیص گیاهان تراریخته و غیر ترا ریخته قابل شناسایی است که بر اساس : DNA ، پروتئین و مواد فولوژی قابل شناسایی و تشخیص است.

وی یادآور شد: از چند دیدگاه می‌توان محصولات و گیاهان تراریخته را شناسایی کرد که می‌توان به ردیابی کرده گیاهان تراریخته توسط تولید کننده یا ارزیابی بذر توسط تولید کننده بذر و همچنینی نظارت و کنترل مسئولین امر اشاره کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید