Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تهران:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تهران، از یکپارچه‌سازی اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 1400هکتار از اراضی بخش آفتاب شهرستان تهران تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.

1400 هکتار از اراضی تهران یک یکپارچه‌سازی شد

جبرئیل برادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا درتهران با بیان اینکه کوچک بودن یا پراکندگی زمینهای زراعی هزینه‌های اصلاح روشهای آبیاری و مکانیزه کردن کشاورزی را افزایش می‌دهد، گفت: باتوجه به ماده 3 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی این مدیریت تاکنون نسبت به تجمیع و یکپارچگی 14 میلیون و 835 هزار مترمربع از اراضی بخش آفتاب اقدام کرده است.

وی ادامه داد: این مقداراراضی یکپارچه‌سازی شده ازبخش آفتاب، شامل روستاهای سعیدآباد، مرادآباد، ولی‌آباد، چشمه‌شاهی، جعفرآباد، خلازیر و قلعه‌نو حاج موسی است.

برادری درباره ماده 3 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی توضیح داد و گفت: طبق ماده 3 قانون، دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط مؤظف هستند به منظور تشویق مالکان اراضی کشـاورزی(که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصـاب فنی، اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به ‌اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید