Iranian Agriculture News Agency

کمال موحدی اصل در حکمی از سوی احمد مطیعی مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان، به سمت رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان منصوب شد.

مدیر منابع طبیعی شهرستان بهبهان منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایانا در اهواز، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان  با حضور در جلسه شورای کشاورزی شهرستان بهبهان که به ریاست محمد حری فرماندار بهبهان تشکیل شد، کمال موحدی اصل را بعنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیز داری  شهرستان بهبهان معرفی کرد.

موحدی پیش از این این سمت معاونت اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان را عهده دار بوده است.

مطیعی در این جلسه ضمن تشکر و قدرانی از زحمات جمال موسویان مدیر پیشین منابع طبیعی بهبهان گفت:  امروز بحران اصلی در جهان، بحران محیط زیست است که کشور ما هم از این قائده مستثنی نیست. مسائل زیست محیطی به صورت زنجیره‌ای به هم ارتباط داشته و تمامی شئون زندگی انسانها را تحت تاثیر خود داده است ، بنابراین امروزه مسئله حفظ محیط زیست و منابع طبیعی دیگر یک مسئله لوکس و تفننی نبوده و به ادامه حیات تک تک ما وابسته است.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان با تأکید بر نقش ویژه شهرستان بهبهان در منابع طبیعی خوزستان گفت:  وجود جنگلهای زاگرس، اجرای پروژه‌های جنگلکاری، آبخیزداری و ... از سال ۶۹ تا کنون بهبهان را در جایگاه ممتاز و ویژه‌ای در حوزه منابع طبیعی قرار داده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید