Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دره‌شهر اعلام کرد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دره‌شهر گفت: کار برداشت ماش از شهرستان دره شهر آغاز شد.

آغازبرداشت ماش از  سطح  25ھکتار ازمزارع دره‌شھر

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، طیار فیلی گفت: کـار برداشت مـاش از سـطح ٢۵ ھکتـار از مزارع کشاورزی این شھرسـتان آغاز شده، که پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح ۵٠تن محصول ماش به ارزش اقتصادی2  میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال تولید وبرداشت شود.

فیلی متوسـط برداشت ماش در ھر ھکتار را ٢ تُن عنوان کرد و گفت: این محصول تولیـدی علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان برای مصرف سایر ھموطنان به استانھای ھمجوار صادر و به فروش می‌رسد.

وی از جمله خـدمات ارائه شـده به کشاورزان ماش کار را در زمینه‌ھای مختلف کاشت وداشت وبرداشت تھیه به موقع نھاده‌ھای کشاورزی، مشاوره فنی و برگزاری کلاسھای آموزی ترویجی عنوان کرد وگفت: برداشت این محصول از نیمه دوم مھر ماه آغاز وتا نیمه اول آبان ماه ادامه دارد.

فیلی افزود: تعداد ٧۵ نفر بھره‌بردار در کشت وتولید این محصول مشغول انجام فعالیت ھستند.

ماش یکی از موادغـذایی است که در گروه حبوبات جای می‌گیرد ودارای خواص بسـیاری بوده وکاھش کلسترول از جمله آنھاست که مصرف آن برای افراد مبتلا به دیابت مفید است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید