Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان اعلام کرد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیروان گفت: برداشت انار از باغات شهرستان سیروان آغاز شد.

آغاز برداشت انار از باغات شهرستان سیروان

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، احمد محمـدی گفت: سطح زیرکشت باغات مثمرانار درشهرستان100هکتار هست که حوزه عرب رودبار بیشترین سـهم را به خود اختصاص داده و پیش بینی می‌شود از مجموع این سـطح زیرکشـت حدود1000 تن انار تولید و روانه بازار شود که ارزش اقتصادی آن حدود40 میلیارد ریال خواهد بود.

محمـدی افزود: مـدیریت جهـادکشـاورزی شهرســتان ســیروان در راسـتای کمک به آموزش باغـداران با برگزاری کلاسهای ترویجی راهکارهایی برای مبارزه با آفات و بیماریهای انار توصیه کرده است.

به گفته محمدی، درسال جاری با نصب تله در12مرحله جهت شـکار زنبورسوشه تریکوگرما و پرورش این زنبور در آزمایشـگاه برای رهاسازی آنها درسال آیند هجهت مبارزه با کرم گلوگاه از دیگراقدامات این مدیریت برای باغداران شهرستان بود.

محمـدی خاطرنشان کرد: از دیگر فرآورده‌هـای باغـات انار شهرستان، رب انار و آب انار است

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید