Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیر:

مدیرجهادکشاورزی شهرستان نیز، از اجرای پروژه بین‌المللی ایران سیمیت در این شهرستان خبر داد.

 پروژه بین‌المللی ایران  سیمیت  اجرایی می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در اردبیل، رضا ناصری گفت: این طرح شامل پروژه‌های بهنژادی، بهزراعی، کشاورزی حفاظتی و برنامه‌های آموزشی در پلات فرم‌های تحقیقاتی و پلات فرم‌های زارعان بوده که در روستای بوسجین بخش کوراییم این شهرستان در زمینی به مساحت 7 هکتار توسط مددکار و کشاورز نمونه؛ حجت اسماعیلی فرد در حال اجراست.

ناصری افزود: این طرح با همکاری مرکز بین المللی سمیت، دفتر گندم وزارتخانه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره تولیدات گیاهی این مدیریت و مرکز جهادکشاورزی کوراییم با هدف، ایجاد امنیت غذیی و تولید پایدار در قالب پلاتفرم‌های ترویجی و آموزشی برای مقایسه بین14 رقم از نظر: میزان بذر و کود مصرفی، عمق کاشت، تنظیم کارنده‌ها و ... اجراء می‌شود.

به گفته ناصری، ما نهایت همکاری را با موسسات بین المللی در راستای رشد و شکوفایی بخش کشاورزی و افزایش میزان محصولات کشاورزی و کشت محصولات با نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا انجام خواهیم داد بدیهی است نتایج این تحقیقات پس از تجزیه و تحلیل نهایی در اختیار زارعان منطقه قرار خواهد گرفت تا آنان نیز در جریان این تحقیقات قرار گرفته و با استفاده از آخرین یافته‌های تحقیقاتی در سنگر تولید و خودکفایی حضور مستمر و تاثیرگذار خود را حفظ کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید