Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان قزوین:

معاون تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان قزوین، افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم را از اهداف پروژه مشترک ایران-سیمیت اعلام کرد.

افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم هدف پروژه مشترک ایران-سیمیت

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، مجید اسماعیلی در کمیته فنی طرح افزایش عملکرد گندم و نظام‌های زراعی گندم گفت: همکاری مشترک ایران و مرکز بین‌المللی «سیمیت» برای رشد 25 درصدی تولید گندم در اراضی گندم دیم شهرستان آوج اجرا می‌شود .

اسماعیلی اظهار کرد: این طرح در 59 جلسه کمیته فنی گندم در سطح کشور به تایید رسیده است .

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط  آب  و هوایی ؛ این طرح  در سه استان زنجان، همدان و اردبیل  پیش از این اجرا  و قزوین چهارمین استانی است که طرح سیمیت در آن عملیاتی می‌شود.

اسماعیلی تصریح کرد: سه اصل مهم فائو در کشت زراعت شامل ، حذف گاو آهن برگردان( کشاورزی حفاظتی ) ، حفظ 30 درصدی بقایای گیاهی و تناوب درکشت مزارع دیم رعایت می‌شود .

وی اضافه کرد: در این طرح موضوع تغییر ادوات کشاورزی  نیست  بلکه هدف  تناوب و حفظ بقایای گیاهی  با یک نگرش سیستمی است .

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان قزوین  گفت: در حال حاضر اراضی دیم استان قزوین که با رندگی خوبی دارند برای اجرای  این طرح مناسب است.

اسماعیلی افزود: با اجرای  طرح  سیمیت  ضمن افزایش  در آمد اقتصادی کشاورزان  و حفظ پایداری تولید و خطرات زیست محیطی نیز کاهش می‌یابد .

وی تاکید کرد: برای رسیدن به کشاورزی پایدار باید از  تک کشتی محصول کشاورزی  جلو گیری کرد .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اهمیت اجرای طرح ایران سیمیت در اراضی دیم اشاره کرد و گفت:  این طرح در سال اول در سطح10 هکتار از اراضی دیم روستای چاه برف شهرستان آوج  اجرا می‌شود که در نظر داریم در یک برنامه 5 ساله عملکرد محصول را  25  افزایش دهیم .

اسماعیلی اضافه کرد: البته این طرح قابل توسعه در سطح 43 هزار هکتار از اراضی دیگر شهرستان آوج و سایر مناطق نیز است.

وی اظهار کرد: در این طرح روز مزرعه، ترویج روشهای کاشت، داشت و برداشت لحاظ شده و ارتباطی بسیار خوبی با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی برقرارم یکند .

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این طرح  رعایت اصول کشت از نظر کوددهی ، مبارزه با علفهای هرز نیز با روش متداول انجام می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید