Iranian Agriculture News Agency

استاندار فارس در جلسه شورای کشاورزی؛

رتبه برتر استان فارس در زمینه ترویج نشان‌دهنده تلاش همکاران در این حوزه است

پنجمین جلسه شورای کشاورزی فارس بعداز ظهر روز شنبه 14 مهرماه، به ریاست تبادار استادار فارس و با محوریت ارائه اقدامات و برنامه های نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی و برنامه‌ی تولید نهال تشکیل جلسه داد.

تولید نهال عاری از امراض از ضروریت‌های استان فارس

اسماعیل تبادار استاندار فارس در این نشست با اشاره به این‌که جهت تداوم گستره کشاورزی، افراد عامل به کشاورزی باید توانمند شوند، اظهار داشت: این توانمندی هم در آموزش و ترویج معنا پیدا می‌کند و هم منابع مالی لازم باید فراهم شود که این دو مسئله می‌تواند زمینه کشاورزی را قوت دهد.

تبادار افزود: در ارتباط با جایگاه ویژه ترویج بحث زیادی در جلسه شورای کشاورزی امروز استان شد که بیانگر توجهات در عرصه ترویج و مبتنی بر دانش شدن این عرصه بود، بنابراین ترویج زمینه‌ساز پیشرفت بهتر از گذشته‌ای در بحث کشاورزی ایجاد کرده که امیدواریم بتواند توانمندی کشاورزان را در ابعاد مختلف چه در زمینه بهر‌ه‌وری آب چه در زمینه کاشت، داشت و برداشت مهیا کند.

استاندار فارس با اشاره به فعالیت 371 در استان، گفت: قطعا فعالیت این صندوق‌ها زمینه کشاورزی را در شهر و روستا تقویت می‌کنند چرا که توانایی مالی در کنار توانایی دانشی و ترویجی در پیشبرد اهداف کشاورزی موثر است.

او افزود: علی‌رغم تنگناهای موجود آینده مناسبی را برای عرصه کشاورزی فارس متصور هستم، چرا که باید این تنگناها را شناخت و بر اساس اقتضائات روز آن را مدیریت کرد.

استاندار بیان کرد: من همیشه تاکید کردم که در استان فارس نمی‌توان از نگاه معاش کشاورزی یا اقتصاد کشاورزی دست برداشت بلکه بر اساس تنگناهای مترتب بر فضای کشاورزی استان باید مدیریت کرد و راهکار ارائه داد در ارائه طریق این راهکارها قطعا با وجود دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و گروه تحقیقات متمرکز در جهاد کشاورزی من مطمئنم راهکارهای موثری ارائه می‌شود، هم‌چنین با توجه به این‌که در خیلی از زمینه‌ها از جمله آبیاری رتبه اول کشور را داریم امیدوارم که در عرصه مسائل دانشی و ترویج هم زمینه مناسبی را مهیا کنیم.

تبادار در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که گزارشات مناسبی در زمینه اقدامات و برنامه های نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی و برنامه‌ی تولید نهال در جلسه ارائه شد، افزود: اگرچه رتبه برتر استان فارس در زمینه ترویج نشان‌دهنده تلاش همکاران در این حوزه است، اما در استان پهناور فارس با عرصه وسیع کشاورزی ترویج و تحقیقات در ابعاد مختلف با امکانات موجود و فراهم کردن امکانات بیشتر پشتیبانی شود که در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس باید کمک کنند.

او اظهار داشت: در هر موضوعی برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و نتیجه‌گیری ضرورت دارد و  کارشناسان ما که به دقت آموزش می‌بینند باید این آموزش زمینه پیوند مناسب بین مزارع  وعلم را فراهم کند،که ضرورت اصلی ماست.

استاندار فارس ضمن تشکر از همه افرادی که کمک کردند تا زمینه لازم ترویج نسبت به گذشته قوت بیشتری پیدا کند، گفت: باید در همه جنبه‌ها اعم از مشارکت عمومی، مشارکت عمومی، بهره‌وری از آب، تولید محصولات بیشتر و همه ارکان کشاورزی با کیل کمی میزان تاثیر مثبت خود در بخش کشاورزی را بیان کنید.

این مقام مسئول در ارتباط با تولید نهال گفت: تولید نهال عاری از امراض از ضروریت‌ها است که باید با تلاش مضاعف دنبال شود.

تبادار تاکید کرد: استان فارس با بیش از سه میلیون تن محصول باغی رتبه اول کشور را داشته که 50 در صد آن مرکبات بوده و اکنون شیوع زوال مرکبات از نگرانی‌های جدی است که باید تمام محققین و عالمان این عرصه بدون فوت وقت و با اهتمام ویژه‌ این امر را پیگیری کنند.

او خاطر نشان‌کرد: با توجه به این‌که در گلخانه کنترل امراض مختلف، آب، خاک قرنطینه و همه عرصه‌ها به سهولت انجام شده، بنابراین متقاضیان احداث گلخانه باغی باید از جانب همه مسئولین امر مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

استاندار فارس در پایان تاکید کرد: از دست اندرکاران عرصه کشاورزی و همه همکاران در جهاد کشاورزی که با نگاه جدی به اقتصاد در کشاورزی، تلاش می‌کنند تا نظام اقتضایی امروز را با مدیریت تدوین و تبیین کنند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید