Iranian Agriculture News Agency

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان تهران از برگزاری مراسم روز مزرعه در شهرستان پیشوا با برداشت ذرت علوفه‌ای ارقام ۷۰۳و۷۰۴ خبر داد و گفت: علاوه بر زودرس بودن رقم ۷۰۳ نسبت به رقم ۷۰۴ ، مصرف آب به میزان یک دور آبیاری کاهش می‌یابد.

کاهش مصرف آب به میزان یک دور آبیاری در برداشت ذرت علوفه‌ای

فرزانه اقبالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در تهران افزود: این مدیریت با همکاری مدیربت  جهادکشاورزی شهرستان پبشوا، شرکت توسعه کشت ذرت و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با حضور کارشناسان استان و شهرستان‌ها، تولیدکنندگان بخش کشاورزی ورامین، پاکدشت، پیشوا وقرچک روز مزرعه برداشت ذرت علوفه‌ای ارقام ۷۰۳ و۷۰۴ را برگزار کرد.

وی ادامه داد: این مراسم در شهرستان پیشوا و با هدف مقایسه زودرس بودن رقم ۷۰۳ نسبت به رقم ۷۰۴ به مدت یک هفته برگزار شد.

اقبالی در مورد نتایج این مقایسه گفت: علاوه بر عرضه محصول به بازار در زمان مناسب، مصرف آب به میزان یک دور آبیاری کاهش یافته و همچنین از نظر عملکرد تفاوت معنی‌داری بین ارقام در نظر گرفته شده وجود ندارد.

وی افزود: باتوجه به اجرای سیستم آبیاری تیپ در مزرعه میزان آب مصرفی در هکتار ۴۵۰۰ متر مکعب اندازه‌گیری شده که نسبت به روش آبیاری سنتی که بیشتر از ۱۱هزارمترمکعب در هکتاربرآورد شده، این سیستم در جهت کاهش مصرف آب می‌تواند نقش موثرداشته باشد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید