Iranian Agriculture News Agency

مسئول مرکز جهادکشاورزی، گفت: در سال زراعی 97-96 حدود 200 هکتار از اراضی آبی دشت هلیلان به کشت چغندر قند اختصاص یافته است.

برداشت محصول چغندرقند در بخش هلیلان

به گزارش خبرنگار ایانا درایلام، علی رضایی مسئول مرکز جهادکشاورزی بخش هلیلان گفت:  متوسط عملکرد در هکتار حدود 70 تن می باشد که پیش بینی می شود حدود 14000تن چغندرتحویل کارخانه قند استانهای قزوین، خوزستان، همدان و کرمانشاه می‌شود. که این نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش سطح زیر کشت را شامل می‌شود.

رضایی اضافه کرد: ارزش ریالی از قرار هر کیلوگرم 312 تومان حدود 5 میلیارد تومان عاید کشاورزان منطقه می‌شود. که کاشت این محصول موجب اشتغالزایی  حدود 100 نفر به صورت مستقیم و 300 نفر به صورت غیر مستقیم  شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید