Iranian Agriculture News Agency

بررسی وضعیت کشاورزی استان زنجان/بخش پانزدهم

به جای صادرات زیتون بهتر است نیاز داخل را با زیتون باکیفیت و ارزان قیمت تامین کنیم.

تأمین نیاز کشور با تولید زیتون با کیفیت و ارزان قیمت

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زنجان مستقر در ایستگاه تحقیقاتی طارم گفت: این ایستگاه از سال 72 با هدف رسیدن به ارقام سازگار منطقه تاسیس شد که با داشتن 264 ژنوتیپ مختلف و 68 رقم تجاری مختلف از آمریکا ایتالیا یونان اسپانیا سوریه، می‌توان گفت از لحاط بانک ژنی زیتون بهترین منبع بانک ژن در خاورمیانه به شمار می‌رود.

احمدرضا دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: تنوع، اساس اصلاح در گیاهان است و هدف ما شناسایی ارقام مقاوم به تنش های مختلف است.

دادرس با اشاره به وجود نمونه این بانک‌های ژنی در ترکیه و سوریه و تعامل به این بانک‌ها گفت: در زیتون مصرف کنسروی، اندازه و در زیتون روغن کشی، کیفیت استخراجی از زیتون مهم است که زمان رسیدگی، زمان چیدن، نوع چیدن و ... تاثیرگذار است.

شمس الله نجفی از کارشناسان ایستگاه تحقیقاتی طارم با اشاره به بحران آب کشور، گسترش زیتون در طرح طوبی را یک اشتباه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: شهرستان طارم، بزرگترین مرکز زیتون کشور است اما میانگین عملکرد و سطح زیرکشت و ارقام تولیدی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست؛ به جای صادرات زیتون بهتر است نیاز داخل را با زیتون باکیفیت و ارزان قیمت تامین کنیم.

نجفی ترویج روغن زیتون به جای روغن مصرفی را پیشنهاد داد و گفت: یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن خوراکی به کشور هستیم و باتوجه به بزرگترین حسن زیتون مقاوم بودن به خشکی و تحمل میزان شوری آب است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید