Iranian Agriculture News Agency

یک کینواکار در گفت‌وگو با ایانا مطرح کرد؛

کینوا یک شبه غله‌زراعی با نیاز آبی بوده که در سبد غذایی جایگزین مناسب برای برنج است، یک کشاورز در شهرستان خرامه با تولید کینوا با با عملکرد بیش از سه تن در هکتار، موفق به دریافت لوح تقدیر از دست وزیر جهاد کشاورزی شد.

تامین امنیت غذایی با کاشت گیاهان کم آب‌بر

رحیم رمضانلی اولین کینواکار به عنوان کشاورز برتر در سطح ملی موفق به دریافت لوح تقدیر از دست وزیر جهاد کشاورزی شد، در گفتگو با خبرنگار ایانا در شیراز از تجربه موفق خود سخن گفت.

رمضانلی گفت: در سال گذشته برای اولین بار در استان فارس و شهرستان خرامه کینوا بهاره در سطح دو هکتار کینوا کشت کردم و موفق به تولید با عملکرد در واحد سطح بیش از سه تن شدم، این در حالی است که متوسط عملکرد این گیاه در کشورهای بولیوی، شیلی و پرو که به صورت عمده کشت می‌شود بسیار پایین تر از 3 تن است.

این کشاورز با اشاره به این که کینوا یک شبه‌غله ‌زراعی متحمل به شوری و خشکی متحمل بوده، افزود: کینوا در آبهای با شوری بیش از 12 هزار نیز قابل کشت است و به دلیل نیاز آبی کم این گونه زراعی پس از تحقیق و بررسی تصمیم به کشت بهاره کینوا در سطح دو هکتار گرفتم.

رمضانلی می‌گوید: علی رغم صرفه اقتصادی بالای یونجه، کشت کینوا را به دلیل نیاز آبی کمتر از یونجه در دستور کار خود قرار دادم.

این کشاورز کینواکار با اشاره به اینکه کشت در این مزرعه با استفاده از دستگاه کشت مستقیم ریز دانه کار و میزان بذر مصرفی شش کیلوگرم در انجام شد، می‌گوید: درمزرعه کلیه نکات فنی از جمله مبارزه با آفات و بیماری‌ها، علف‌های هرز و سایر عوامل خسارت زا با مشورت کارشناسان انجام شد که حاصل آن جایگزینی گیاه کم‌آب بر در الگوی کشت، با عملکرد بالا بود.

رمضانلی گفت: برداشت در مزرعه با دو روش سنتی و مکانیزه  با استفاده از کمباین جاندیر انجام شد و هدف بررسی و تعیین بهترین روش برداشت بود که برداشت مکانیزه نتیجه بهتری داشت.

گفتنی است: رحیم رمضانلی در جهت تغییر الگوی کشت، استفاده بهینه از منابع آبی، تولید روغن خوراکی "گیاه روغنی- دارویی کاملینا" را برای اولین بار در استان فارس و شهرستان خرامه در سطح نیم هکتارکاشت، که در این تجربه نیز موفق بود.

او همچنین از کشاورزان پیشرو در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری به روش بارانی در مزارع گندم، سیب زمینی، پیاز و نوار تیپ در مزارع گوجه فرنگی در شهرستان است که از اجرای آن رضایت کامل دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید