Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به منابع تأمین آب بخش کشاورزی این استان گفت: بیش از 3000 چاه و قنات آب کشاورزی استان سمنان را تأمین می‌کند.

اجرای طرح‌های زیربنایی به کاهش مصرف آب منجر می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در سمنان، حسین شاهینی اظهار کرد: 2 هزار و 600حلقه چاه و بیش از520 رشته قنات در استان وجود دارد که اب بخش کشاورزی از این طریق تأمین می‌شود.

شاهینی با بیان اینکه عمده آب کشاورزی استان سمنان از منابع آبهای زیرزمینی تأمین می‌شود، گفت: آب بخش کشاورزی در سطح استان از محل آبهای سطحی که شامل حوزه‌های آبریز رودخانه‌های حبله‌رود، دامغان رود، تاش و مجن تأمین می‌شود و به وسیله کانال‌های شبکه زیر سد به مزارع و کانون‌های تولیدی بخش کشاورزی رسیده و مصرف می‌شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان آب را رکن اصلی در تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: میزان مصرف آب در این بخش یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان امر در استان برای بحران کم‌آبی اخیر است.

شاهینی با بیان اینکه عمده مصرف آب استان سمنان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود تصریح کرد: آمار دقیقی از میزان مصرف آب در این بخش وجود ندارد؛ اما بر اساس آمار وزارت نیرو بخش اعظم منابع آبی موجود در بخش کشاورزی استان سمنان مصرف می‌شود.

وی بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی در استان سمنان به ویژه در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: امروز با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع آبی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کشور و استان سمنان، ضرورت دارد تا اقداماتی راهبردی در راستای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی انجام شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با اشاره به مهمترین اقدامات مدنظر این سازمان برای صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: اجرای طرح‌های زیربنایی به عنوان زمینه‌ساز مصرف بهینه آب، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و اجرای کامل الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از استان و اقلیم حاکم بر آن از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی منجر شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید