Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سیروان، ازآغاز برداشت عسل از زنبورسـتان‌های این شهرستان خبر داد.

آغاز برداشت عسل از زنبورسـتان‌های سیروان

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، احمد محمدی، گفت: در شهرستان سیروان 8729کلنی زنبور مدرن وجود دارد و میزان برداشت از مجموع این کلنیها70تن بوده که ارزش اقتصادی آن28میلیارد ریال است.

محمـدی افزود: تعداد بهره بردارانی‌که درحوزه زنبورداری فعالیت دارند132 نفر بوده وعلاوه بر اینکه زنبورداری برای ساکنان این شهرسـتان اشـتغال مسـتقیم ایجاد کرده و به صورت فصـلی نیزباعث اشتغال و درآمدزایی شده است.

به گفته محمدی، با توجه به اینکه تنوع گیاهی و باغات در این شهرسـتان متنوع بوده عسل این شهرسـتان کیفیت و مرغوبیت بالایی داشته و عسل تولید شده علاوه برمصـرف داخلی شهرستان به مرکزاستان و تهران نیزصادر می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید