Iranian Agriculture News Agency

نماینده مردم سپیدان مطرح کرد:

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: در بودجه سال 97 برای اولین بار از محل صندوق توسعه ملی، اعتباری برای آبخیزداری لحاظ شد.

اختصاص اعتبار مورد نیاز برای طرح‌های آبخیزداری در بودجه 97

به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، علاءالدین خادم در حاشیه بازدید از طرح‌های کشاورزی شهرستان سپیدان افزود: از سال گذشته، آبخیزداری به عنوان یکی از راه‌های تامین آب در برنامه این شهرستان قرار گرفته، اکنون نیز با حضور معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها یازده نقطه شناسایی، که مطالعات جهت تخصیص اعتبار در دست اجرا است.

نماینده مردم شهرستان سپیدان، درباره چشمه‌ها و آب‌های موجود منطقه گفت: از نیازهای منطقه انتقال آب موجود به مزرعه در جهت بهره‌وری حداکثر توسط کشاورزان است، به شکلی که تلفات آب کاهش پیدا کند.

او اظهار کرد: در سال 96 این امر آغاز و در سال جاری نیز قول اعتباراتی داده شد.

به گفته خادم، انتقال آب بیشتر از طریق روش کم فشار با لوله انتقال و پمپاژی که در بخش مرکزی در حوزه کمهر وجود دارد از محل رودخانه برای اراضی شیب دار مناطق استفاده شود،که از قبل شروع شده و ناتمام بود از سال گذشته  اعتباری لحاظ شده و قول مساعد در جهت تامین اعتبارداده شد.

خادم درباره احداث سد شش پیر روی رودخانه شش پیر گفت: مقرر شد رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ پس از بررسی چنانچه به نتیجه برسند که ایجاد سد بر رودخانه شش پیر مسیر روش‌های عملیاتی را ارائه و پیگیر اقدامات عملیاتی باشیم  و در صورتی که امکان، ایجاد سد نبود، راه‌های بعدی جلوگیری از پرت آب و محافظت را داشته باشیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید