Iranian Agriculture News Agency

با برگزاری کارگاه‌های آموزشی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قزوین

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کارشناسان ناظر خرید باید به دقت بر تمامی مراحل روند خرید محصولات کشاورزی نظارت کامل داشته باشند.

ناظران ی با مراحل خرید تضمینی گندم آشنا می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در قزوین، شهرام رحمانی در چهارمین کارگاه آموزشی خرید تضمینی محصولات کشاورزی  که با حضور مدیران و کارشناسان خرید تضمینی محصولات کشاورزی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: به دلیل اهمیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان استان در امر خرید تاکنون چهار کارگاه آموزشی برای کارشناسان ناظر این سازمان برگزار شده است.

او هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را، آشنایی کامل کارشناسان ناظر بر تمامی مراحل خرید اعلام و اظهار کرد: این کارشناسان باید بر روند خرید محصولات کشاورزی؛  سرعت و دقت را مدنظر قرار دهند.

رحمانی تصریح کرد: همچنین در کارگاه‌های آموزشی، کارشناسان خرید تضمینی محصولات کشاورزی گندم، جو، کلزا با نحوه نمونه برداری،درصد گیری افت، درصد گیری رطوبت، قیمت خرید و ثبت اطلاعات محموله‌ها در سامانه خرید محصولات تضمینی آشنا می‌شوند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید