Iranian Agriculture News Agency

در راستای افزایش کشت پاییزه چغندرقند؛

ایانا-فارس : افزایش کشت پاییزه چغندرقند به‌منظور کاهش مصرف آب و استفاده از آب سبز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، طبق این دستور، کشت پاییزه چغندرقند از 11 هزار هکتار در سال 95 به 17 هزار هکتار در سال 96 رسیده و محصول آن در اردیبهشت و خرداد سال 97 برداشت می‌شود.

زمین‌های جهرم برای اولین بار میزبان چغندرقند شدند

در حال حاضر افزایش متوسط عملکرد تولید چغندرقند از 54 تن در هکتار در سال 95 به 59 تن در هکتار در سال 96 رسیده است. مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی دلایل این امر را استفاده از ارقام پر پتانسیل، اقدامات به زراعی در سطح مزارع، آموزش، استقبال کشاورزان از کشت این محصول و افزایش سطح زیر کشت چغندر پاییزه و تا حدود کمی بهاره از عوامل مؤثر در افزایش تولید می‌داند.

در این راستا مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: برداشت چغندرقند پاییزه اولین بار از سطح مزارع شهرستان جهرم شروع شده است.

علی اصغر فرهمندیان افزود: آغاز برداشت چغندرقند پاییزه از سطح 200 هکتار از مزارع شهرستان جهرم شروع شده که تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کاشت چغندرقند پاییزه با هدف کاهش مصرف بهینه آب در این شهرستان آغاز شده، افزود: از یک هکتار کشت چغندرقند ۵۵تن محصول به‌طور متوسط  برداشت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود 11هزار تن چغندرقند در اختیار کارخانه قند قرار بگیرد.

این کارشناس مسئول افزود: برداشت چغندرقند با دستگاه‌های مکانیزه پیشرفته در سطح شهرستان در حال انجام است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید