Iranian Agriculture News Agency

اختصاصی ایانا/گیلان

تفاهمنامه طرح " مطلوب سازی ساختار تولید برنج با تاکید بر تغذیه" با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی گیلان، سپاه قدس گیلان، دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مرکز تحقیقات بین المللی برنج آسیای غربی و مرکزی و موسسه تحقیقات برنج کشور در راستای تحقق اهداف اسلامی در ابعاد کشاورزی، اقتصادی و دستیابی به چشم انداز ۱۴۰۴ امضاء شد.

انعقاد تفاهمنامه طرح " مطلوب‌سازی ساختار تولید برنج با تاکید بر تغذیه"

تفاهمنامه طرح " مطلوب سازی ساختار تولید برنج با تاکید بر تغذیه" با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی گیلان، سپاه قدس گیلان، دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، مرکز تحقیقات بین المللی برنج آسیای غربی و مرکزی و موسسه تحقیقات برنج کشور در راستای تحقق اهداف اسلامی در ابعاد کشاورزی، اقتصادی و دستیابی به چشم انداز ۱۴۰۴ امضاء شد.

به گزارش خبرنگار ایانا در گیلان، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در آیین امضای تفاهمنامه، طرح یادشده را ظرفیت و فرصتی در حوزه اقتصادی برشمرده و اذعان کرد: همواره همکاری های مشترک منتج به حصول نتایج بهتر شده است.

وی با اشاره به طرح های " سرباز سازندگی" و "بسیج سازندگی" آثار اینگونه همکاری های مشترک سازمان جهاد کشاورزی با سپاه را برای مردم و بهره برداران بخش کشاورزی مفید دانست.

شعبان نژاد ضمن اشاره به اینکه استان گیلان برخوردار از ۴۳۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی ، ۲۵۵ هزار هکتار مرتع و ۵۶۵ هزار هکتار جنگل است تاکید کرد: ۸۷ درصد اراضی استان در حوزه کشاورزی مدیریت، بهره برداری و حفاظت می شود؛ بنابراین بهره مندی بهینه از استعدادهای خدادادی از قبیل زمین حاصلخیز و آب ارزان تکلیف اخلاقی و دینی همگان است.

وی افزود: باید تلاش ها را در مسیر خوداتکایی و در نهایت خودکفایی محصول استراتژیک برنج که دومین غذای اصلی مردم ایران است معطوف داشت و چه بسا رسیدن به خودکفایی در برنج به مراتب سهل تر از گندم است.

ریاست سازمان با اشاره به اینکه استان گیلان برخوردار از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیکاری است، عنوان کرد: ۲۸ درصد اشتغال و ۱۸ درصد ارزش افزوده متعلق به این بخش بوده که این آمار موکد وضعیت اقتصادی ضعیف شالیکاران است.

شعبان نژاد، خارج سازی کشاورزی گیلان از صعوبت کاری را از اهداف سازمان برشمرد و در این راستا اشاره به ورود بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات کشاورزی به داخل مزارع استان کرد.

وی بیان کرد: مکانیزه شدن کشت و کار مستلزم تجهیز اراضی شالیکاری است که تاکنون ۹۰ هزار هکتار از اراضی استان مورد تجهیز و نوسازی قرار گرفته اند. کما اینکه در سال زراعی گذشته ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی با ماشین های نشاکار مورد کشت و ۱۶۰ هزار هکتار به وسیله کمباین مورد برداشت قرار گرفتند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید