Iranian Agriculture News Agency

اختصاصی ایانا/کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طی 5 سال گذشته بیش از 134 میلیارد تومان اعتبار در غالب 5 خط مکانیزاسیون در استان کرمانشاه جذب شده که انقلابی بی سابقه در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی استان بوده است.

انقلابی در حوزه کشاوزی کرمانشاه؛ جذب 134 میلیارد تومان در غالب 5 خط مکانیزاسیون

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طی 5 سال گذشته بیش از 134 میلیارد تومان اعتبار در غالب 5 خط مکانیزاسیون در استان کرمانشاه جذب شده که انقلابی بی سابقه در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی استان بوده است.

خسرو شهبازی به خبرنگار ایانا در کرمانشاه گفت: با جذب این میزان تسهیلات در مجموع 2026 دستگاه انواع تراکتور، 90 دستگاه انواع کمباین و 2705 دستگاه انواع ادوات کشاورزی خریداری شده است.

شهبازی تصریح کرد: از ابتدای سال 96 جذب تسهیلات خط 5 مکانیزاسیون آغاز شده که تاکنون 164 میلیارد ریال جذب شده و در این راستا 198 دستگاه انواع تراکتور، 8 دستگاه انواع کمباین و 326 دستگاه انواع ادوات کشاورزی خریداری شده است.

وی افزود: علاوه بر تسهیلات فوق از طریق تسهیلات پست بانک نیز 64 میلیارد ریال جذب شده که با این تسهیلات 71 دستگاه تراکتور، 139 دستگاه انواع ادوات کشاورزی ، 3 دستگاه کمباین و دو سیستم اتوماسیون مرغداری خریداری شده است.

این گزارش می افزاید: از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی بانک کشاورزی تاکنون بیش از 667 میلیون تومان جذب شده که منجر به خرید 9 دستگاه انواع تراکتور و 13 دستگاه انواع ادوات کشاورزی خریداری شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید