Iranian Agriculture News Agency

مدیر شیلات و امورآبزیان معاونت بهبود تولیدات دامی استان البرز گفت: علیرغم محدودیت منابع آبی در استان و با توجه به اقلیم مناسب در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ تن انواع ماهی قزل الاوکپور و به طور عمده در استخرهای دو منظوره کشاورزی استان تولید می شود.

تولید بیش از ۲۴۰۰ تن ماهی در البرز

مدیر شیلات و امورآبزیان معاونت بهبود تولیدات دامی استان البرز گفت : علیرغم محدودیت منابع آبی در استان و با توجه به اقلیم مناسب در حال حاضر بیش از۲۴۰۰تن انواع ماهی قزل الاوکپور و به طور عمده در استخرهای دو منظوره کشاورزی استان تولید می شود .

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، سید علی میرجاویدکار بیان کرد: از سال۱۳۸۰با توجه به برنامه های شیلات مبنی بر استفاده بهینه همزمان از آب در پرورش ماهی وتولید محصولات کشاورزی با اجرای پروژه های متعدد، رونداصلاح در طراحی استخرها ی تیپ، سیستمهای هواده، سیستمهای برگشت آب و فیلتراسیون در راستای افزایش بهره وری آب انجام شد .

وی بر این واقعیت تاکید کرد که که بخش آبزی پروری مصرف کننده آب نبوده بلکه بهره بردار آب است . به عبارت دیگر و براساس مطالعات انجام شده مقدار مصرف آب در بخش آبزی پروری کمتر از۱درصدبوده وتمامی۱۰۰درصدآب بهره برداری شده به منابع آب های سطحی و یا به بخش کشاورزی بر می گردد و در بخش کشاورزی نیز موجب غنی سازی آب و افزایش محصولات زراعی و باغی می شود .

وی افزود : در بخش تکثیر وپرورش ماهیان زینتی، استان البرز دارای تولید کنندگان مطرح کشوری بوده که از نظر کیفیت گونه های تولیدی قابل توجه است ودر سالهای۹۴و۹۵بخشی از تولیدات به کشورهای ترکیه -عراق -افغانستان وارمنستان صادرشده است .البته این تولید کنندگان هنوز جایگاه واقعی خود را در تولیدات بخش کشاورزی پیدا نکرده اند ونیاز به حمایت مسئولین دارند .

میر جاوید اظهار کرد: ماهی بعنوان یک غذای سالم و به دور از مواد شیمیایی و دستکاری ژنتیکی است؛ بنابراین باید با برگزاری جشنواره های عرضه و آموزش پخت آبزیان در طول سال، شهروندان با فوائد مصرف آبزیان بیشتر آشنا شده وبا بالا رفتن سرانه مصرف، زنجیره تولید تا بازار، جایگاه واقعی خود را پیدا کند .

وی گفت: شناسایی استخرهای دو منظوره کشاورزی واستفاده از آبهای حجمی در پرورش متراکم ماهی کپور ( این پروژه در حال حاضر درشهرستان نظرآباد اجرامی شود)، هدایت تولید به سوی افزایش بهره وری، شامل بهره وری آب، افزایش تولید در واحد سطح (که طی یک برنامه ده ساله تولید از۵کیلوگرم اکنون به بیش از۳۰کیلوگرم در مترمربع رسیده است)، برنامه ریزی تولید در پایین دست سد طالقان و نیز هدایت سرمایه گذاری به این بخش و پرورش سایر آبزیان از جمله تکثیر و پرورش زالو طبی از دیگر برنامه های شیلات است که در این خصوص مطالعاتی انجام گرفته و نیز مجوزهایی صادر وتولید کنندگان در حال فعالیت است./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید