Iranian Agriculture News Agency

یگانه، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: با توجه به وجود انگیزه تغییرکاربری اراضی و باغ‌ها در سطح استان و بر اساس سیاست‌های کلان سازمان امور اراضی کشور، حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان‌های استان با تدابیر ویژه‌ای در ایام نوروز پیگیری شد.

فعالیت ۱۲۰ اکیپ گشت برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی البرز

یگانه، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: با توجه به وجود انگیزه تغییرکاربری اراضی و باغ‌ها در سطح استان و بر اساس سیاست‌های کلان سازمان امور اراضی کشور، حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان‌های استان با تدابیر ویژه‌ای در ایام نوروز پیگیری شد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در همین راستا مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان البرزجهت آشنایی با مقررات و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقداماتی از جمله، تهیه و توزیع ۱۵هزار پوستر و ۱۰هزار لوح فشرده حاوی اطلاعات با آرم سامانه ۱۳۱ و همچنین با انجام مصاحبه های مختلف با مسئولین امر و پخش از رسانه ها و برگزاری همایش حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای مانورعملیاتی مشترک اکیپ های گشت حفظ کاربری امور اراضی با محیط زیست و منابع طبیعی به استعداد ۲۴ اکیپ در سطح استان جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم و جهت جلب همکاری با امور اراضی در ایام تعطیلات نوروزی به خصوص در روزهای ابتدایی و روز طبیعت کرد.

وی افزود : در طول ایام نوروز همکاران امور اراضی در قالب ۲۴ اکیپ در سطح شهرستان های استان با حضور فعال ضمن برخورد با متخلفین وهر گونه ساخت و ساز غیر مجاز، اقدام به صدور اخطار به خاطیان در این خصوص کرد. که اهم این اقدامات شامل فعالیت ۱۲۰ اکیپ گشت در طول ۱۵ روز ایام تعطیلات در سطح استان، اجرای۵۰۰ ساعت عملیات گشت زنی با طی مسافت ۷۴۰۰ کیلومتر در مدت تعطیلات نوروزی، شناسایی ۳۰۷ مورد تغییرکاربری اراضی کشاورزی در ایام نوروز، صدور و ابلاغ۳۰۷ مورد اخطار به متخلفین، اجرای ۱۶ مورد قلع و قمع در تبصره ۲ماده۱۰، اعاده ۲,۵ هکتار زمین به حالت اولیه و اجرای موفق ۲۷ مورد توقف عملیات و جمع آوری ابزار و لوازم کارگران است.

مدیر امور اراضی استان البرز بیان داشت: به منظور دریافت گزارشات مردمی سامانه ۱۳۱ در ایام تعطیل با حضور مستمر موفق به دریافت و پیگیری ۲۴۰ مورد گزارش مردمی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید