Iranian Agriculture News Agency

شهرکی در گفتگو با ایانا:

سرپرست مدیریت امور اراضی سیستان و بلوچستان گفت: حسب دستور قضایی، مصالح ساختمانی تخلیه شده غیرمجاز و بدون مجوز در اراضی کشاورزی شهرستان هامون جمع آوری شد.

مصالح ساختمانی غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان هامون جمع آوری شد

الهام شهرکی در گفتگو با خبرنگار ایانا در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در اجرای حفظ بستر تولید و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز به استناد تبصره2 ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با حکم قضایی به قلع و قمع و جمع آوری مصالح ساختمانی در روستای فیروزه ای شهرستان هامون واقع در جنوب سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان دستگاههای مربوطه اقدام شد.

وی گفت: با اجرای این حکم 300متر مربع اراضی کشاورزی در این منطقه آزاد سازی شد.

شهرکی افزود: کشاورزان و باغداران استان قبل از هرگونه ساخت و ساز در عرصه های کشاورزی خود، برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید