Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین:

اجرای صحیح عملیات زراعی و راهنمایی و هدایت و حمایت فنی و آگاهی به کشاورزان از اصول اولیه و گام نخست در مبارزه با آفات و بیماریها است.

فعالیت شبکه مراقبت گندم در سطح 4000  هکتار  در 20 روستا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، شهرام محسنی با اعلام این خبر افزود: نظر به اینکه کنترل آفات و بیماریهای محصولات زراعی در مراحل تولید آن از جمله حساسترین ومهمترین مرحله می باشد و می تواند از لحاظ خسارت وارده و هزینه های ایجاد شده در امر مبارزه و کنترل در توجیه اقتصادی تولید آن محصول حائز اهمیت فراوانی باشد و متاثر از سایر عملیات تولید است.

شهرام محسنی با اعلام این خبر  افزود: نظر به عواملی مانند استفاده از بذر نامرغوب و آبیاری نامناسب خود میتوان عامل اصلی و اولیه بسیاری از آفات و بیماریها باشد اجرای صحیح عملیات زراعی و راهنمایی و هدایت و حمایت فنی و آگاهی به کشاورزان  از اصول اولیه و گام نخست در مبارزه با آفات و بیماریها است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: که در این مورد حفظ نباتات شهرستان با شروع سال زراعی جدید برای عمل به وظایف و اجرای دقیق در جهت جهش تولید برای سال زراعی1401-1400 مواردی را به اجرا گذاشته است که عبارتند از نظارت بر عاملین فروش سموم کشاورزی و راهنمایی و هدایت کشاورزان برای ضدعفونی بذور غلات(گنم و جو) برای کنترل بیماری های بذر از جمله سیاهک های برای  و فعالیت  شبکه مراقبت گندم در سطح 4000  هکتار  در 20 روستا از روستاهای تابعه شهرستان توسط 20 نفر از کارشناسان بخش دولتی تحت عنوان کارشناسان  پهنه و کارشناسان شبکه مراقبت برای  کنترل عوامل خسارتزا و نظارت بر مراحل کشت غلات است.

محسنی در زمینه سایر فعالیت حفظ نباتات بیان کرد: ایجاد شبکه مراقت کلزا برای دیده بانی از مزارع کلزا برای راهنمایی کشاورزان جهت کنترل علف های هرز قبل از کشت و بعد از سبز شدن و سایر عوامل خسارتزای کلزا و هدایت و حمایت کشاورزان برای کنترل آفات عمومی از جمله موش از طریق اطلاع رسانی  برای کنترل آفت موش و سایر جوندگان مضر کشاورزی و پروب برداری از  و توزیع سموم لازم برای طعمه سازی و شروع به کار شبکه مراقبت باغات در سطح 300 هکتار در سطح 18 روستا توسط 20 نفر از کارشناسان بخش دولتی تحت عنوان کارشناسان پهنه و کارشناسان شبکه برای راهنمایی باغداران برای انجام مبارزات تلفیقی برای کنترل عوامل خسارتزای از طریق مونیتورنگ و پیش آگاهی از فعالیت آفت  برای آمادگی جهت مبارزات زمستانه در باغات  که با جدیت دنبال می شود.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین اضافه کرد: از سایر فعالیت حفظ نباتات میتوان به موارد نظارت فنی بر مراحل مختلف انبارداری سیب زمینی بخصوص برای کنترل آفت انباری بید سیب زمینی از طریق نصب تله های متفاوت فرمونی با کمک کارشناسان بخش دولتی جهت ثبت و دیده بانی از فعالیت آفت بید سیب زمینی برای راهنمایی کشاورزان جهت جلوگیری از خسارت به محصول و شناسایی مناطق آلوده شاره نمود که با انجام تمهیدات مختلف و  بهداشت انبار جهت کنترل آفت بید سیب زمینی  انجام می‌گردد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید