Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نمین:

در این مبارزه 40 کیلوگرم سم فسفردوزنگ با راهنمایی 300 نفر از کشاورزان نمین همراه با رعایت نکات ایمنی، مصرف شده است.

مبارزه موثر و بموقع با جوندگان در سطح 800 هکتار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، شهرام محسنی با اعلام این خبر افزود: جوندگان از جمله موش مزارع از مهمترین و شایعترین آفات مزارع در اوایل کشت محصول می باشد که بدلیل قدرت تکثیر و استعداد بالای تولید مثل این حیوان جمعیت آفت فوق میتواند در طبیعت و مزارع سریعا افزایش یافته و میزان خسارت آن بالا برود.  به این خاطر پایش  مزارع و ردیابی مستمر آفت و مبارزه سریع و بموقع در مناطق با مشاهده افزایش جمعیت آفت در کنترل ضروری می باشد.اگرچه وجود این حیوان در طبیعت در مناطقی مثل مرتع و جنگلها موجب ایجاد خلل و فرج در خاک شده و نفوذپذیری نزولات آسمانی (برف و باران) را مخصوصا در مناطق شیب دار افزایش می دهد و موجب نفوذ آب به زمین میشوند(در واقع شخم کنندگان طبیعت هستند) اما به همان نسبت فعالیت این آفت در مزارع میتواند زیانبار و مشکل ساز باشد لذا مبارزه اصولی و بموقع ضمن رعایت مسایل زیست محیطی باید مورد توجه تولیدکنندگان گرامی قرار گیرد.

وی افزود: کشاورزان منطقه برای انجام مبارزه صحیح و اصولی میتوانند در اسرع وقت با کارشناسان این مدیریت مشورت نموده و با تهیه طعمه مسموم موش کش از کلینیک های گیاهپزشکی و شرکتهای مجاز که تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی فعالیت دارند مراحل لانه کوبی و طعمه گذاری را بدرستی یاد گرفته و با کاریرد دقیق طعمه موش کش، ایمنی و سلامت خود و محیط زیست را در اولویت کار قرار دهند تا از هرگونه عواقب جبران ناپذیر سموم  جلوگیری گردد .

وی اضافه کرد: بعلت شرایط نامناسب پوشش گیاهی طبیعی وکاهش سبزینگی در طبیعت طی فصل پاییز، موشها برای تامین غذای خود به مزارع و نواحی تازه کشت شده توسط انسان نفوذکرده و موجب افزایش خسارت میشوند لذا لازم است کشاورزان عزیز بطور مرتب از مزارع تازه سبز شده بازدید نموده و در صورت مشاهده فعالیت موش با راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی به مبارزه قبل از خسارت اقدام نمایند.  

محسنی در ادامه گفت: امسال با فعالیت شبکه مراقبت و پایش و ردیابی آفت در سطح نزدیک ده هزار هکتار با توصیه کارشناسان در مساحت  800  هکتاربا آفت موش  بدلیل تراکم و احتمال خسارت ، مبارزه شده است ، این مبارزه که طبق حضور دوره ای کارشناسان این مدیریت در مزارع مناطق مختلف برای برآورد جمعیت موش و تخمین خسارت آن می باشد ضمن تامین سموم لازم و طعمه سازی با همکاری شرکتهای خدماتی بخش خصوصی وراهنمایی کشاورزان مبارزه بطور  مستمر انجام شده وکماکان ادامه دارد. در این مبارزه 40 کیلوگرم سم فسفردوزنگ  با راهنمایی 300  نفر از کشاورزان نمین همراه با رعایت نکات ایمنی، مصرف شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید