Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین گفت: تا کنون بیش از 60 هزار محدوده اراضی قطعات زراعی در سطح شهرستان نمین ترسیم شده که در هر دو بخش رتبه اول استان و کشور را به نسبت مساحت اراضی دارا می باشد.

موفقیت چشمگیر در ثبت اطلاعات قطعات زراعی ( سیاک )

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شهرام محسنی با اعلام این خبر افزود: با همت و تلاش بسیار کارشناسان مسئول پهنه مراکز جهاد کشاورزی حومه و ویلکیج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین تا کنون بیش از 60  هزار محدوده اراضی قطعات زراعی با مساحت بالغ بر 39 هزار هکتار در سطح شهرستان نمین ترسیم شده است که در هر دو بخش  رتبه اول استان و کشور را  به نسبت مساحت اراضی دارا می باشد.

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین افزود: در بخش عملکرد توصیفی نیز کارشناسان مسئول پهنه مراکز جهاد کشاورزی این مدیریت با ثبت بیش از 25 هزار قطعه دارای مالک و بیش از 25 هزار قطعه دارای بهره بردار  و بالغ بر 24 هزار قطعه ترسیمی دارای یهره برداری رتبه اول استان و کشور را با توجه به نسبت اراضی شهرستان به خود اختصاص داده و مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان نمین با فاصله بسیار قابل توجهی نسبت به سایر مراکز، در جایگاه نخست کشوری قرار گرفته است.

 وی اضافه کرد: در شهرستان نمین همزمان با اصلاح و بروز رسانی اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی داده های کشاورزی اصلاح دفترپه های زراعی تحت اختیار کشاورزان در بخش زراعت و باغبانی آغاز شده و با توجه به دقت اطلاعات احصاء شده از بهره برداران و تطبیق آنها بر اساس سامانه موقیت یاب جهانی (GPS)  توسط کارشناسان مسئول پهنه شهرستان، توزیع نهاده های کشاورزی در بخش زراعت (انواع کودهای یارانه دار و سموم) بطور عادلانه و دقیق در بین بهره برداران صورت می گیرد و این اطلاعات دقیق برای برنامه ریزیهای آتی در تمامی بخش های کشاورزی شهرستان از جمله اصلاح الگوی کشت و یکپارچه سازی اراضی و همچنین تجهیز و نوسازی بخش مکانیزاسیون و نیز گسترش و توسعه شبکه های آبیاری و اجرای سیستم های نوین آبیاری بسیار کارآمد خواهد بود.

 مدیر جهاد کشاورزی نمین در پایان افزود: سیستم یکپارچه در بخش کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی، تولید با حفظ منابع پایه، مدیریت و پایش این بخش و تقویت معیشت بهره برداران برنامه‌ریزی شده و در حال تکوین است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید