Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل با اشاره بهتولید بیش از 8 هزار تن انواع حبوبات از اراضی زراعی شهرستان اردبیل، گفت: این میزان عملکرد از سطح 8 هزار و53 هکتار از اراضی تحت کشت حبوبات تولید شد که شامل انواع لوبیا ، عدس ، نخود و باقلا است.

تولید بیش از  8 هزار تن انواع حبوبات از اراضی زراعی شهرستان اردبیل

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، علی حسین احدی عالی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل  از  تولید بیش از  8 هزار تن انواع حبوبات در اراضی زراعی شهرستان اردبیل  خبر داد.

وی افزود: این میزان عملکرد از سطح 8 هزار و53  هکتار از اراضی تحت کشت حبوبات تولید گردید که شامل انواع لوبیا ، عدس ، نخود و باقلا می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل ادامه داد: کشت حبوبات در راستای سیاست های تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی صورت می گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب کشت حبوبات درمنطقه و استقبال کشاورزان هر سال نسبت به سال زراعی گذشته کشت آن در این شهرستان افزایش می یابد .

وی افزود: از این میزان سطح کشت 1 هزار و 765 هکتار به کشت انتظاری عدس و 1 هزار و 50 هکتار نیز به کشت انتظاری نخود اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در کشت انتظاری به دلیل فراهم بودن بارش های زمستانه و استفاده حداکثری از بارندگی ها که مزیت بزرگی محسوب می شود و افزایش طول دوره رشد رویشی گیاه، عملکرد محصول به میزان قابل توجهی افزایش یافته و موجب درآمدزایی بیشتر کشاورز می شود.

این مسئول در ادامه سخنان خود گفت: امسال برای اولین بار در سطح استان کشت لوبیا قرمز بذری در این شهرستان صورت گرفت و نام شهرستان اردبیل نیزدر لیست تولید کنندگان بذر لوبیا ثبت گردید.

وی در راستای توسعه کشت حبوبات درمنطقه به نقش مهم آن در تامین پروتئین گیاهی ، اصلاح و تثبیت ازت خاک و کاهش جمعیت علفهای هزر و آفات در مزرعه اشاره کرد و افزود: کشت حبوبات از کمترین هزینه تولید نسبت به محصولاتی نظیر سیب زمینی و قیمت مناسب برخوردار بوده و موجب افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد .

احدی عالی خاطر نشان کرد : در کشت انتظاری اطلاع از شرایط آب و هوایی بسیار حائز اهمیت است و دما بایستی به حدی پایین باشد که جوانه زنی بذر تا بهار و سپری شدن سرمای زمستان و یخبندان به تاخیر افتد وی همچنین به کشاورزان توصیه نمود  در زمان کشت از بذور اصلاح شده و ارقام مناسب کشت در منطقه با هماهنگی و راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام به کاشت نمایند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید