Iranian Agriculture News Agency

دیر جهادکشاورزی شهرستان نمین خبر داد:

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نمین گفت: در سال 99 با بررسی تعداد 210 فقره پرونده جهت صدور سند در اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین به مساحت بالغ بر 83 هکتار صدور سند انجام شده است.

صدور سند اراضی به مساحت بیش از 83 هکتار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل  شهرام محسنی مدیر جهادکشاورزی شهرستان نمین با اعلام این خبر افزود: در سال 99 با بررسی تعداد 210 فقره پرونده جهت صدور سند در اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به مساحت بالغ بر 83 هکتار صدور سند صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه در سال 99 بیش از 61 پرونده تغییرکاربری به دادستانی ارسال شده است افزود: همچنین با همکاری دستگاه قضا برخورد لازم با متخلفان انجام شده است.

 محسنی اضافه کرد: از تعداد 151  اخطاریه  صادره، تعداد30 مورد آن در داخل محدوده طرح هادی روستاها و 33 مورد دارای مجوز بوده و 11  مورد پس از اجرای تبصره 1 ماده 10 از سوی امور اراضی و همکاری نیروی انتظامی توسط خود اشخاص به وضع سابق اعاده شده است، لذا از این تعداد 61 مورد پرونده با اخذ دستور قضایی تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در مرحله اول ساخت و ساز توقف گردیده و با اجرای دستور دادستانی محترم قلع و قمع شده اند.

وی در ادامه افزود: دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها نقش بسیار موثری در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارند و در این شهرستان همکاری و تعامل بین دستگاه ها و ادارات مربوطه و اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نمین بسیار مناسب است.

محسنی در پایان از شهروندان خواست در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی هرگونه مورد مشکوک در این زمینه را به 131 اطلاع رسانی کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید