Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین:

در سال زارعی جاری بیش از 19 هزار هکتار از مزارع شهرستان نمین به زیر کشت گندم رفته است که از این میزان بیش از 4500 هکتار آن آبی و بالغ بر 14500 هکتار به صورت دیم است.

پیش بینی برداشت بیش از 30 هزار تن گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، شهرام محسنی افزود: در سال زارعی جاری بیش از 19 هزار هکتار از مزارع  شهرستان نمین به زیر کشت گندم رفته است که از این میزان بیش از 4500 هکتار آن آبی و بالغ بر 14500 هکتار به صورت دیم است.

مدیر جهاد کشاورزی نمین افزود: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت مزارع گندم استان اردبیل که بصورت بی خاکورزی و مستقیم کشت گردیده، 570 هکتار می باشد و شهرستان نمین با بیش از 550 هکتار کشت مستقیم(بدون شخم)  گندم رتبه اول استان را بخود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: ارقام کشت شده گندم آبی در شهرستان شامل کاسکوژن، سایسونز، میهن، mv17 و حیدری و ارقام دیم شامل آذر2، باران، رصد، سرداری، هما و پیشگام هستند.

محسنی افزود: با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده است امیدواریم بیش از 20 هزار تن خرید تضمینی گندم درسال جاری داشته باشیم.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت ناوگان برداشت گندم نیز افزود: خوشبختانه این شهرستان دارای توانمند ترین ناوگان برداشت غلات می باشد که بر اساس تمهیدات بعمل آمده تمامی کمباین ها قبل از ورود به مزارع جهت برداشت می بایست کارت معاینه فنی داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین در ادامه سخنان خود افزود: در کلیه مراحل برداشت و حمل به مراکز خرید کارشناسان زراعت و ترویج بر نحوه اصولی و فنی برداشت نظارت خواهند گرد و هیچ مشکلی در این خصوص و جود ندارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید