Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین:

در سال زراعی حدود 100 هکتار از اراضی زراعی شهرستان نمین به کشت کلزا اختصاص یافته که پیش بینی می شود از این سطح بیش از 250 تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.

پایش فنی و تخصصی مزارع کلزا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، شهرام محسنی با اعلام این خبرافزود: در سال زراعی حدود 100 هکتار از اراضی زراعی شهرستان نمین به کشت کلزا اختصاص یافته که پیش بینی می شود از این سطح بیش از 250 تن دانه روغنی کلزا برداشت شود.

وی گفت: بدین منظورپایش یا ردیابی، که همان بازدید منظم مزارع برای شناسایی دقیق عوامل خسارتزا طی فصل رشد گیاه  و در مواردی، همراه با پیش و پس از آن نیز است و خالصهای هدفمند از شرایط محصول و وضعیت آفات، بیماریها و علفهای هرز و وجود تنش های محیطی و اقلیمی را فراهم می کند، امری بسیار ضروری در تولید محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح است، چرا که عوامل محدود کننده تولیدیک مزرعه، اغلب به طور ناگهانی ظاهر می شوند و باید به سرعت اقدامی برای آنها انجام شود تا پتانسیل عملکرد محصول به طور کامل حفظ شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین اضافه کرد: در هر فصل زراعی باید اطلاعات زراعی وکلیدی درباره حاصلخیزی خاک و نهاده های دریافتی مزرعه در قالب یک «فرم شناسنامه مزرعه» ثبت شود. این اطلاعات در ترکیب با پایش منظم مزرعه، شناسایی و تشخیص دقیق مسائل و مشکلات و ثبت مشاهدات، یک برنامه موفق پایش مزرعه را تشکیل می دهند.

وی افزود: اطلاعات به دست آمده از پایش مزرعه در تعیین لزوم انجام اقدامات فوری و مناسب، حائز اهمیت است، چرا که اطلاعات ثبت شده به عنوان مرجعی جهت اجتناب از مسائل و مشکلات، در سال زراعی بعدی نیز مفید خواهد بود و ثبت داده های صحیح و دقیق به اتخاذ تصمیمهای مورد نیاز در مدیریت بیماریها، آفات، علفهای هرز  و سایر عوامل محدود کننده عملکرد کمک قابل توجهی خواهد کرد.

محسنی اضافه کرد: بدین منظور کارشناسان این مدیریت با تعامل بسیار خوبی که با کارشناسان محترم دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ایجاد کرده اند بطور منظم و دقیق و بصورت ماهانه ضمن بازدید مشترک و پایش تخصصی مزارع کلزای شهرستان، اقدام به برگزاری جلسات فنی تخصصی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و با حضور کارشناسان مدیریت، کارشناسان محترم دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان و محققین محترم ایستگاه تحقیقات اردبیل نموده و بطور دقیق وضعیت مزارع کلزا در شهرستان را بررسی و در نهایت با جمع بندی توصیه های فنی لازم، در زمانهای مقتضی در قالب اطلاعیه های فنی در اختیار کلزا کاران عزیز شهرستان جهت جلو گیری از هرگونه خسارات احتمالییا به حداقل رساندن آن، قرار می دهند.

محسنی در پایان اظهار داشت: کلزا سومین گیاه روغنی مهم شناخته شده در دنیاست است که دارای۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و حداقل ۳۴ درصد پروتئین است و به دلیل تأثیر آن در بهبود ساختمان خاک به علت داشتن ریشه های ضخیم و طویل که شبیه ریپر عمل می کند، افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک به دلیل پوسیده شدن سریع بقایا، کاهش جمعیت آفات و کنترل علفهای هرز باریک برگ گندم و افزایش عملکرد در محصول گندم با تناوب زراعی گندم - کلزا، تأثیر مثبت کنجاله آن در افزایش کمی و کیفی شیر دام، توسعه صنعت زنبورداری و … همچنین با توجه به برنامه خودکفایی وزارت جهاد کشاورزی در اساسی ترین محصولات غذایی مانند تولید روغن، توجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش معطوف شده و آمارها نیز نشان دهنده رشد فزاینده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد کلزا در کشور است. همچنین با توجه به طرح تولید دانه‌های روغنی و کم آب بودن کشور، کلزا محصولی است که در منطقه نمین، اواخر شهریور کشت و در فصل پاییز از نزولات جوی استفاده می‌کند، مضاف بر اینکه مکمل خوبی برای تولید و پایداری گندم است و خرید محصول تولید شده هم بصورت تضمینی صورت می گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید