Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورز ی استان اردبیل تصریح کرد:

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورز ی استان اردبیل تصریح کرد: هرس دیر هنگام باعث تاخیر در شکوفایی گل ها و هم چنین کاهش خسارت سرمازدگی می شود

پرهیز باغداران از تعجیل در هرس درختان میوه

به گزارشخبرنگار ایانا در استان اردبیل محرم عدلی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورز ی استان اردبیل، با اعلام این خبر افزود: بر  اساس بازدید های میدانی کارشناسان از باغات شهرستان و بررسی جوانه های بارده و هم چنین با توجه به شرایط آب وهوایی حاکم بر منطقه می بایست اقدامات لازم در  به تاخیر انداختن رشد در درختان میوه صورت گیرد .  

این مقام مسئول افزود: تاخیر در انجام هرس درختان میوه و موکول کردن آن به اواخر اسفند و اوایل بهار ، بعد از سپری شدن خطر سرمای دیررس بهاره می بایست لحاظ شود زیرا هرس دیر هنگام باعث تاخیر در  شکوفایی گل ها و هم چنین کاهش خسارت سرمازدگی می شود

وی ادامه داد : استفاده از روغن ولک و روغن گیاهی سویا قبل از متورم شدن جوانه های درختان سیب ، هلو و بادام می بایست لحاظ شود

وی ادامه داد : محلول پاشی با اتفن و نفتالین استیک اسید دو هفته قبل از تورم جوانه ها یکی از موثرین اقداماتی است که می بایست صورت گیرد .

وی افزود: خودداری از آبیاری زود هنگام و هم چنین پابیل زنی درختان میوه نیز می بایست مورد توجه باغداران باشد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید