Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نیر:

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نیر گفت: سطح زیر کشت سیب زمینی این شهرستان 513 هکتار می باشد که میانگین تولیدآن در هکتار 36 تن و میزان کل سیب زمینی شهرستان 18468 تن می باشد.

کشت سیب زمینی برای اولین بار در شهرستان نیر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، رضا ناصری با اعلام این خبر افزود: سطح زیر کشت سیب زمینی این شهرستان  513 هکتار می باشد که میانگین تولید آن در هکتار 36 تن و میزان کل سیب زمینی شهرستان 18468 تن است.

این مقام مسئول در خصوص اقدامات انجام گرفته در خصوص افزایش کیفیت محصول افزود: استفاده از بذرهای گواهی شده، کشت ارقام جدید مانند: چلنجر، بامبا، جلی و فونتانا، توسعه سیستم های آبیاریتحت فشاراز نوع بارانی و تیپ در سطح 105 هکتار، بهبود و ارتقاء کمی و کیفی محصول از طریق مصرف اسید هیومیک، کود پتاسیم و ریز مغذی ها در سطح 220 هکتار از جمله اقدام مهای انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیر افزود: برای اولین بار در سطح 5 هکتار سیب زمینی بذری رقم آگریا به روش آبیاری تیپ در بخش کوراییم کشت شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید