Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد

در پائیز امسال 13500هکتار گندم آبی و دیم به ریز کشت رفته است و نزدیک به 2100هکتار از اراضی مستعد شهرستان نیز به زیر کشت جو رفته است.

در پائیز بیش از 13 هزار هکتار  گندم آبی و دیم به زیر کشت می رود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل حسن نظیفی گفت: کشت پائیزه ای که در سال جاری با موفقیت به اتمام رسید با رویکرد سیاست تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آبی صورت گرفت در پائیز امسال 13500هکتار گندم آبی و دیم به ریز کشت رفته است و نزدیک به 2100هکتار از اراضی مستعد شهرستان نیز به زیر کشت جو رفته است.

وی  در ادامه سخنان خود افزود:  در راستای توسعه کشت دانه های روغنی و همچنین اصلاح بافت خاک و اجرای تناوب زارعی در حدود 10 هزار هکتار از اراضی مستعد نیز به زیر کشت دانه روغنی کلزا رفته است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: در راستای توسعه کشت چغندر قند نیز امسال برای اولین بار در سطح 3000هکتار از ارضی به زیر کشت پائیزه این محصول رفته است که با توجه به وجود کارخانه چغندر قند مغان و همچنین حمایت هایی که دولت در خصوص خرید تضمینی این محصول انجام می دهد امید واریم که سال بسال شاهد افزایش سطح زیر کشت و افزایش محصول باشیم .

وی ادامه داد: برآوردهای محاسباتی نشان داده که میزان نیاز آبی کشت چغندر قند در پائیزه نسبت به بهاره به میزان چهارهزارمتر مکعب کاهش نیاز آبی داشته و این گام بسیارمهم و مثبتی است. خش کشاورزی بایستی تامین کننده معیشت خود و هم اشتغال زا برای سایر افراد جامعه داشته باشد.

وی تاکید کرد:کشت چغندرقند به عنوان محصولی که در داخل و در بیرون مزرعه اشتغال دارد نمی‌توان آن را در صنعت حذف کرد و سطح زیر کشت را بایدافزایش داد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید