Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

در برنامه پایش که در بعضی از روستاهای شهرستان های اردبیل، نمین و مشگین شهر انجام شد طی برنامه مشارکتی اثر گذاری آموزش ها، چالش ها و راهکارهای منطقی و عملی برای حل موانع ایجاد و توسعه کسب و کار بررسی شد.

کسب و کارهای زنان روستایی آموزش دیده بر اساس الگوی LNSIE مورد پایش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، علیرضا خواجوی گفت: پروژه راهبرد نظام مند کسب و کارهای زنان روستایی بر اساس الگوی LNSIE  که در سال 98 در استان اردبیل کلید خورد با حضور مدیر محترم گروه کارآفرینی دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و مشاور شرکت کارآفرینی زاگرس و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید استان به مدت سه روز در تیر ماه سال جاری مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: با اجرای این طرح در استان 29 نفر از کارشناسان، تسهیلگران و مدیران صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در سه دوره سه روزه با موضوعات مهارت های زندگی، خلق ایده و بوم کسب و کار آموزش دیده و  597 نفر از زنان روستایی را از آموزش های LNSIE  برخوردار کردند. اجرای این مدل کسب و کار منجر به ایجاد 100 کسب و کار جدید  و بهبود 170 کسب و کار در روستاهای مختلف استان شد.

این مقام مسئول ادامه داد در برنامه پایش که در روستاهای شهرستان های اردبیل، نمین و مشگین شهر انجام شد طی برنامه مشارکتی اثر گذاری آموزش ها، چالش ها و راهکارهای منطقی و عملی برای حل موانع ایجاد و توسعه کسب و کار بررسی شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اردبیل تداوم و تسری این آموزش ها در سایر روستاها، پایش مستمر کسب و کارها توسط مربیان، تعامل بین بخشی برای جلب حمایت های دولتی و خصوصی را در بهبود فضاهای کسب و کار زنان روستایی موثر دانستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید