Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

بهترین زمان برداشت محصول سیب زمینی جهت نگهداری در انبار بعد از خشکیدگی کامل شاخ و برگ آن و در حالتی است که پوست بندی آن کامل شده و به راحتی پوست آن با فشار دست کنده نشود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل احمد شهریار گفت: بهترین زمان برداشت محصول سیب زمینی جهت نگهداری در انبار بعد از خشکیدگی کامل شاخ و برگ آن و در حالتی است که پوست بندی آن کامل شده و به راحتی پوست آن با فشار دست کنده نشود. هنگام جمع آوری و انتقال محصول از زخمی کردن غده ها خوداری شود. غده های بیمار و آفت زده همراه محصول کیسه گیری نشوند  و تنها محصول سالم به انبار منتقل شود.

وی افزود : قبل از انتقال محصول سیب زمینی به انبار نسبت به تعمیر سقف ، دیوارها و پنجره های انبار اقدام لازم صورت گیرد، نفوذ آب و سرما موجب خرابی غده های انبار شده خواهد شود. همچنین قبل از انتقال محصول، انبار بایستی با سموم توصیه شده، ضدعفونی شود.

وی ادامه داد : پنجره‌های انبارها بایستی مجهز به توری مناسب و سیستم تهویه هوا باشند از انبار کردن غده های آلوده به انواع بیماریها و آفات در کنار غده های سالم خودداری شود. بهترین درجه حرارت برای نگهداری سیب زمینی حدود 6-4 درجه سانتیگراد است تا از فعالیت بید سیب زمینی و سایر بیماری های انباری ممانعت شود. بنابراین در مواقعی که درجه حرارت انبار بالا باشد با تهویه بیشتر هوا آنرا تعدیل و در مواقعی که درجه حرارت کمتر از این مقدار باشد با وسایل گرما زا مانع از یخ زدگی محصول انبار شده کنید. می‌توانید با نصب یک دماسنج ساده در انبار دمای آنرا کنترل کنید.

این مقام مسئول افزود: غده‌های انبار شده را طوری بچینید که تهویه کافی داشته باشند و از چیدن کیسه‌ها به‌صورت متراکم و فشرده خودداری کنید. جهت جلوگیری از آسیب غده ها و له شدگی آنها از چیدن بیش از 5 ردیف گونی روی هم خودداری گردد. چهت جلوگیری از نفوذ پروانه‌های بید سیب زمینی بداخل کیسه‌ها حتما، روی آنها را با موادی نظیر کاه و کلش و غیره بپوشانید. جهت جلوگیری از گرم شدن توده انبار شده در اثر تنفس غده ها تهویه مناسب انبار از طریق نصب سیستم هواکش در پنجره ها انجام گیرد.

شهریار افزود: جهت مقابله با بید سیب زمینی میتوانید با نصب یک لامپ ساده و تشتک آب حاوی مواد شوینده در زیر آن حشرات کامل این آفت را در انبار کنترل کنید (تله نوری). محصول انبار شده را مرتب مورد بازدید قرار داده و از نظر وجود فعالیت آفات و بیماریها، کنترل کنید . از ریختن و پخش سیب زمینی های آلوده به آفت و بیماریها در محوطه بیرون انبارها و باقی گذاشتن آن در سطح مزارع جدا" خودداری شود. بنابراین باید غده‌های آلوده سیب زمینی در محل بخصوصی، بصورت بهداشتی امحاء و یا در محلی خارج از مزرعه مدفون شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید