Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد

در سال زراعی جاری در سطح 3807 هکتار ذرت بذری رقم 704 ، 703، 706 و رقم 647 در حوزه شهرستان پارس آباد زیر کشت رفته است.

کاشت 3800 هکتار ذرت بذری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، حسن نظیفی گفت: در سال زراعی جاری در سطح 3807 هکتار ذرت بذری رقم 704 ، 703، 706 و رقم 647 در حوزه شهرستان پارس آباد زیر کشت رفته است و از کل ارقام ذرت بذری کشت شده پیش‌ بینی می‌شود بیش از 10 هزار تن محصول برداشت شود. کشت ذرت بذری توسط 11 شرکت تولید کننده دارای مجوز از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام گرفته است.

حسن نظیفی اظهار کرد: کشاورزان پارس آبادی در سال گذشته در 2 هزار و 135 هکتار از زمین های زراعی که به کاشت ذرت اختصاص داده بودند موفق شدند برای پیشگیری از واردات بذر ذرت، بیش از 8 هزار تن بذر مرغوب از این محصول برداشت کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان افزود: جایگاه ممتاز و برجسته پارس‌آباد در تولید و فرآوری انواع بذور هیبرید محصولات کشاورزی به خصوص بذر ذرت در سطح کشور است. این منطقه در تولید و عمل‌آوری بذور کشاورزی از مناطق پیشرو و مهم کشور است به طوری که 85 درصد بذر ذرت مورد نیاز کشور در شهرستان پارس آباد تولید و تامین ‌شده  و تلاش شهرستان بر این است که این جایگاه در راستای جهش تولید محصولات کشاورزی حفظ شده و ارتقا یابد.

نظیفی تصریح کرد: بذر ذرت تولید شده در شهرستان پارس آباد بعد از اینکه در کارخانجات پروسس و دشت مغان فرآوری و بسته بندی شد در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار می گیرد تا با کاشت آن، به واردات ذرت در سال های آینده نیازی نباشد. تولید ذرت بذری در مغان، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، زمینه را برای جهش تولید این محصول فراهم کرده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید