Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نمین

شهرستان نمین بالغ بر 51 هزار هکتار اراضی زراعی دارد که از این میزان امسال بیش از 90 هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته است.

شروع برداشت کلزا در سال جهش تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، شهرام محسنی در مراسم کیل گیری مزرعه نمونه کلزای شهرستان نمین که با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان از جمله فرماندار محترم شهرستان نمین، مدیر هماهنگی ترویج، رییس اداره مکانیزاسیون و مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان نمین انجام گرفت، با اعلام این خبر افزود: شهرستان نمین بالغ بر 51 هزار هکتار اراضی زراعی دارد که از این میزان امسال بیش از 90 هکتار به کشت کلزا اختصاص یافته که 68 هکتار بصورت آبی و 24 هکتار بصورت دیم کشت گردیده است.

وی افزود: ارقام کشت شده از انواع هیبرید شامل  رقم نپتون و هیدرومیل بوده و پیش بینی می شود از این سطح بالغ بر 200 تن دانه روغنی کلزا تولید شود.

محسنی تصریح کرد: مزرعه کلزای آقای نایب فتحی در روستای ینگجه ملا محمد رضا و در سطح یک هکتار به لحاظ نحوه صحیح مدیریت مزرعه اعم از تاریخ کاشت مناسب، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری، استفاده صحیح از کودهای شیمیایی، بهره گیری از سیستم های نوین بعنوان مزرعه نمونه و شاخص انتخاب شده است.

وی همچنین در توضیح دلایل نمونه بودن این مزرعه اظهار داشت: در وهله اول عملیات خاکورزی و آماده سازی اصولی زمین و استفاده از ادوات و مکانیزاسیون مناسب برای کشت کلزا ضروری است؛ استفاده از کودها به خصوص فسفر و پتاس و استفاده از کودهای گوگردی بمنظور کاهش ph خاک و افزایش راندمان جذب سایر عناصر غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از کودهای نیتروژن دار در چند مرحله در طول فصول زمستان و بهار، کودهای پتاسه در مراحل بعد از گلدهی بخصوص در مرحله خورجین دهی بصورت محلول پاشی و نیز محلول در آب آبیاری و استفاده از کودهای ریزمغذی به صورت محلول پاشی در طول دوران رشد رویشی از مسائل مهم تغذیه ای در کشت این مزرعه کلزا به شمار می رود.

     محسنی ادامه داد: از سایر عملیات مهم زمان داشت می توان به کاربرد به موقع علف کش ها، مبارزه به هنگام با آفات و بیماری ها به ویژه سمپاشی برعلیه آفات شته و سنک کلزا اشاره کرد.

     وی در پایان افزود: تلفیق تمامی سیستم های مدیریت زراعی می تواند تضمین کننده عملکردهای بسیار خوب در زمینه کلزا باشد و باتوجه به حمایت های سالهای اخیر وزارت جهاد کشاورزی در قیمت گذاری محصول کلزا قطعا کاشت این محصول موجب درآمدزایی بیشتر برای کشاورزان در مقایسه با کشت سایر محصولات زراعی، خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی و عدم وابستگی به واردات خواهد بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید