Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل

در سال گذشته در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تعداد 164 مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده که از این تعداد 49 مورد قلع و قمع شده و مابقی موارد شناسایی شده در دست اقدام است.

شناسایی 164 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، علی حسین احدی عالی از شناسایی 164 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان اردبیل خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل گفت: در سال گذشته در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تعداد 164 مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شده که از این تعداد 49  مورد بنا به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور قلع و قمع گردیده و مابقی موارد شناسایی شده در دست اقدام است. وی سطح اراضی آزاد شده را بیش از 14 هزار متر مربع اعلام کرد.

احدی عالی هدف از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را حفظ حقوق مردم و دولت دانست و افزود: مردم باید نسبت به موضوع حفظ زمین های کشاورزی و بهره برداری اصولی و صحیح از اراضی کشاورزی آگاه باشند و با جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل در پایان از تمامی مالکین زمین های کشاورزی در خواست کرد تا قبل از هر گونه تغییر کاربری برای اخذ مشاوره و مجوز های قانونی به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های حوزه خود مراجعه کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید