Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

این آفت ها مزارع اصلاندوز و پارس آباد را مورد حمله قرار داده اند که تا کنون بیش از 7 هزار هکتار از مراتع در راستای کانون کوبی آفت سمپاشی شده اند که این عملیات همچنان نیز ادامه دارد.

علمیات کانون کوبی بر علیه ملخ های مراکشی و ایتالیایی از مرز 7000 هکتار گذشت

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل خلیل نیکشاد که از نزدیک از عملیات کانون کوبی و مبارزه بر علیه ملخ های مراکشی و ایتالیایی بازدید داشت با اعلام این مطلب افزود: با هجوم ملخ های مراکشی و ایتالیایی به مناطق شمالی استان عملیات سمپاشی و مبارزه با این آفت با قدرت ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: این آفت ها مزارع اصلاندوز و پارس آباد را مورد حمله قرار داده اند که تا کنون بیش از 7 هزار هکتار از مراتع در راستای کانون  کوبی آفت سمپاشی شده اند که این عملیات همچنان نیز ادامه دارد.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از عموم کشاورزان و بهره برداران و عشایر زحمتکش این مناطق خواست حداقل تا یک هفته از ورود احشام وطیور به این مراتع جلوگیری کنند.

وی ادامه داد عملیات کانون کوبی از 20 فروردین ماه سالجاری  آغاز شده و تعداد کانونهای آلوده بیش از700 مورد در سطح  بیش از 7 هزار هکتار شناسایی شده و به بهترین نحو ممکن با آن مبارزه شده است

وی در آخر ضمن قدردانی از فرمانداران و دهیاران و کشاوزران و عشایر و شوراهای اسلامی و کلیه کارشناسان و مدیران که در عملیات کانون کوبی مشارکت دارند از عموم کشاورزان و عشایر خواست : درراستای شناسایی و آدرس دهی محل های کانون این آفت با مدیران و مراکز خدمات جهاد کشاورزی همکاری نمایند تا به بهترین نحو ممکن این عملیات انجام گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید